Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 15 september 1999

Gemeente mag ontsluiting Over de Dijk uitvoeren.

Over de DijkGedeputeerde Staten hebben de gemeente Borsele toestemming gegeven verder te gaan met de ontsluiting van het nieuwe bouwplan Over de Dijk. Het betreft de reconstructie van de Stenevate en de aanleg van een rotonde aan de Drieweg. De uitvoering van deze werkzaamheden is nodig om het bouwverkeer te kunnen toelaten in het bouwplan. De provincie verleent bij wijze van uitzondering hiervoor een verklaring van geen bezwaar. Normaal moet de bezwaarprocedure worden afgewacht, die is aangespannen door een boer, wiens grond aan het bouwplan grenst. Deze vreest voor de ontwatering van zijn perceel door de werkzaamheden en heeft hiertegen bezwaar aangetekend. De procedure dreigde de voortgang van het hele bouwplan te frustreren. Met de verklaring kan de gemeente nu in ieder geval verder met de voorbereidende werkzaamheden van Over de Dijk.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.