Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 9 september 1999

Provincie wil snelspoor naar Antwerpen.

Er moet volgens de provincie een snelspoor komen van Vlissingen-Oost naar Antwerpen. Hierover moet snel duidelijkheid komen, omdat anders het onderzoek naar de komst van de containerterminal in Vlssingen-Oost (Borsele-West) niet kan worden afgerond. Voor de afvoer van containers naar het achterland is het zeer belangrijk dat de spoorlijn wordt opgewaardeerd. De provincie wil de discussie loskoppelen van de West-Brabantse plannen voor de spoorlijn Roosendaal-Antwerpen. Daar loopt momenteel een uitgebreide procedure voor.
Liever ziet de provincie de ontwikkeling van een traject via Bergen op Zoom en het grensgebied tussen Zeeland en West-Brabant. Daarvoor zijn diverse alternatieven mogelijk. Pal langs de Zoomweg en langs het Schelde-Rijnkanaal. Die zouden dan via de 'Sloeboog' aan moeten sluiten op de spoorlijn naar Vlissingen-Oost.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.