Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 21 juni 1999

Gemeente wil grond en boerderij kopen voor aanleg Sloebos.

Toekomstig SloebosIn de gemeenteraad van 1 juli a.s. zal de gemeenteraad een voorstel van het college van B&W bespreken over de aankoop van 46 ha. grond met monumentale boerderij van EPZ. Er zal een bedrag van ruim 2,5 miljoen gulden mee gemoeid zijn, te halen uit de pot voor de Sloebossen. Op die manier zou de hoeveelheid grond, benodigd voor de realisatie van het Sloebos, in een klap worden verdubbeld. Een mogelijk probleem bij de aankoop is een eventueel benodigde sanering van het stuk, waar vroeger de stortplaats van het dorp Borssele was. Ook moet aan de huidige bewoonster nog een afgesproken bedrag worden uitbetaald. De gemeente heeft inmiddels 85 hectare grond verworven. De doelstelling is uiteindelijk 200 hectare aaneengesloten grond te verwerven met geld dat het Rijk als compensatie betaalt voor de aanleg van de Westerscheldetunnel.
Met de Vereniging Natuurmonumenten is afgesproken, dat die het beheer krijgen na de inrichting. De boerderij aan de Weelhoekweg mag niet worden gesloopt of verbouwd en de huidige bewoonster kan er voorlopig nog in blijven wonen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.