Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 12 maart 1999

Concept Voorontwerpplan omgeving tunneltracé gepresenteerd.

Door de Landinrichtingscommissie Aanpassingsinrichting Borssele (API) is donderdag het Concept Voorontwerpplan gepresenteerd. Het is het resultaat van de discussie tussen belanghebbenden.
In het plan komt onder meer ruiling van gronden aan de orde. Het WOV-tracé doorsnijdt een aantal percelen, waardoor grondruiling noodzakelijk wordt. De Paardegatse watergang wordt rechtgetrokken.

Aan de noordkant van het plangebied komt 2000 hectare bos. Ten westen van Ellewoutsdijk komt een reservaatsgebied, overgaand in een gebied met natuurbouw.

Nieuwe fietspaden komen er voor de inwoners van Borssele: vanaf het dorp tot aan de zeedijk en langs de Monsterweg. Op de Kaaiweg worden snelheidsremmende maatregelen getroffen.

Op het plan kan tot 15 juni bij de commissie worden gereageerd.
In de Jeugdhoeve te 's-Heerenhoek wordt 24 maart om 20.00u een informatieavond gehouden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.