Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 5 maart 1999

B&W verwoorden standpunt in brief.

De Covra en zeker ook het Rijk dienen zich aan dezelfde regels te houden als de inwoners, instellingen en andere bedrijven in onze gemeente. Zeker als het om radioactief afval gaat. Dit standpunt verwoordt het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de ministers van Economische Zaken, VROM, Verkeer en Waterstaat, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Landbouw Natuurbeheer en Visserij, minister-president Kok, de voorzitter van de Tweede Kamer Van Nieuwenhoven en aan de vaste Kamercommissies. Het college spreekt van afspraken, die zijn gemaakt en de verplichting, die daaruit voortvloeit om alles te doen om zo spoedig mogelijk gebouwen en voorzieningen in Borsele te maken die geschikt zijn om hoog radioactief afval op te slaan. Zolang die er echter niet zijn, zien B&W van Borsele geen enkele reden dan wel aanleiding dit afval van elders in ons land naar Nieuwdorp te verplaatsen. Den Haag wordt dan ook met klem verzocht niet eerder met de opslag van hoogradioactief afval bij de Covra in Borssele te beginnen dan na gereedkomen en goedkeuring van de daartoe benodigde gebouwen en voorzieningen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.