Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 5 maart 1999

B&W stellen bestuursopdracht herschikking welzijnswerk vast.

De doelstelling is door herschikking van taken te komen tot verbetering van het welzijnswerk.
De beoogde resultaten zijn o.a. een afdeling welzijn, die door kortere lijnen tussen beleid en uitvoering, flexibel kan werken. De ondersteuning van de bestaande vrijwilligersorganisaties blijft gehandhaafd en wordt zo mogelijk verbeterd.
Men moet op centrale locatie terecht kunnen voor ondersteunende diensten, zoals vergaderruimtes en kopieerwerk.
Door het oprichten van platformen met een eigen werkbudget voor de doelgroepen, bijvoorbeeld voor ouderen, kunnen deze professiopneel worden ondersteund.

De activiteiten van het SWOB worden ondergebracht bij verzorgingstehuizen.

Door een efficiënte nieuwe organisatiestructuur kan de beoogde bezuiniging van f 165.000 worden bereikt met behoud van kwaliteit.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.