Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 15 januari 2015

Extremer weer maakt uitbreiding gemaal Hoedekenskerke nodig

Waterschap Scheldestromen Om voorbereid te zijn op steeds extremere weersomstandigheden breidt Waterschap Scheldestromen het gemaal Groenewege in Hoedekenskerke uit. Voorbeeld van het extreme weer was bijvoorbeeld afgelopen dinsdag toen zo'n dertig millimeter water naar beneden viel.

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen nam in november 2014 een besluit om een bedrag van 2,2 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de capaciteitsvergroting van gemaal Groenewege in Hoedekenskerke. De bestaande pomplijn zal volledig ge renoveerd worden, zowel mechanisch als elektrisch en een nieuwe (visvriendelijke) pomp wordt aan het gemaal toegevoegd. De maatregelen komen voort uit het waterplan buitengebied Zak van Zuid-Beveland. Waterschap Scheldestromen zet zich in voor een goede waterkwaliteit en juist peilbeheer, onder normale en extreme omstandigheden. Binnen de Planvorming Wateropgave (PWO) is onderzoek gedaan naar het watersysteem, waaruit blijkt dat deze maatregelen nodig zijn om voorbereid te zijn op de toekomst.

De werkzaamheden zullen half 2014 aanvangen en duren waarschijnlijk tot half 2015. Tijdens de werkzaamheden zorgt een noodinstallatie ervoor dat er altijd water afgevoerd kan worden naar de Westerschelde.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.