Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 20 februari 2013

Borsele scoort hoog met basisregistratie

Tot nu toe voldoen naast Borsele slechts vier gemeenten in Nederland aan de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG).

De BAG bevat gemeentelijke basisgegevens van alle adressen en gebouwen in een gemeente. Ook persoonsgegegevens, namen en adressen van bedrijven en eigenaren van percelen zijn aan de BAG gekoppeld. Dat is volgens de Borselse wethouder Ad Schenk bijvoorbeeld handig voor de brandweer die aan de hand van deze basisregistratie kan weten hoeveel personen zich in het pand kunnen bevinden. In de BAG is ook de privacybescherming vastgelegd.

De registraties zijn essentieel voor een goede dienstverlening van de overheid. Ze zijn bijvoorbeeld van groot belang voor openbare orde en veiligheid en kunnen ook worden gebruikt bij fraudebestrijding.

De gemeenten hebben een wettelijke verplichting om uiterlijk per 31 december 2014 de inspectierappporten aan het ministerie te overleggen. Het baart het ministerie van Infrastructuur en Milieu zorgen dat gemeenten nog niet echt warm lopen voor de wettelijke plicht aan de voorwaarden van de BAG te voldoen.

Volgens planning zouden er nu tenminste 88 inspecties uitgevoerd moeten zijn maar tot nu toe zijn slechts twintig gemeenten geïnspecteerd. In Zeeland waren dat naast Borsele ook Hulst en Reimerswaal. Die laatste 2 voldoen nog niet aan de verplichtingen op grond van de wet- en regelgeving van de BAG. Deze gemeenten kunnen een herinspectie verwachten.

Alleen Borsele voldoet aan alle onderdelen van de inspectie. "Het is best bijzonder dat we tot op dit terrein tot de beste gemeenten in Nederland behoren", zegt wethouder Schenk. "Er zijn 11.571 adressen vastgelegd en tienduizend woningen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.