Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 12 december 2012

Kerntransport Borssele blijft geheim

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie(EL&I) hoeft de draaiboeken voor de treintransporten met splijtstofstaven van Borsele naar het Franse La Hague niet openbaar te maken.

Dat heeft de Raad van State in een definitieve uitspraak over de transportvergunningen bepaald. Greenpeace eiste onder meer vooraf inzage in de draaiboeken voor de tien vergunde splijtstoftransporten om een beter inzicht in de risico's voor mens en milieu te krijgen. Maar de Raad van State vindt dat vanuit veiligheidsoogpunt niet verstandig, omdat het gegevens over tijdstippen en routes bevat. En dat is gevoelige informatie waar kwaadwilligen misbruik van kunnen maken. De Raad vindt de draaiboekprocedure veilig genoeg omdat de vergunninghouder verplicht is de transporten en draaiboeken aan te melden bij de coordinator Nucleaire Beveiliging en Safeguards(CNBS).

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.