Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 6 september 2012

Nieuw natuurgebied boven Hoedekenskerke

Nieuw natuurgebied boven HoedekenskerkeTen noorden van Hoedekenskerke komt een nieuw natuurgebied.
Het gebied wordt begrensd door de inlaag van Hoedekenskerke, de Moertjesdijk en de Waanweg. "Een ontwerp-wijzigingsplan is in voorbereiding", zegt wethouder Ad Schenk van de gemeente Borsele.

Het nieuwe natuurgebied is nog onderdeel van het natuurbeheerplan Zeeland 2009 en is als zodanig onderdeel van de Ecologische Hoofd Structuur. (EHS).

Het vele hectares tellende terrein heeft nu nog grotendeels een agrarische bestemming. Er is akkerbouw, er zijn een paar boomgaarden en er lopen schapen op het weiland.

De meeste gronden zijn inmiddels verworven door de Dienst Landelijk Gebied (DLG) zodat nu de voorbereidingen worden getroffen voor de aanleg van het nieuwe natuurgebied. "Langs weerskanten van de Moertjesdijk en de Waanweg staan bomen en struiken. Daarbinnen wordt een brak gebied ingericht. Deze brakke natuur is zeer geschikt als foerageergebied en als hoogwatervluchtplaats voor vogels", aldus Schenk.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.