Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 27 april 2012

5 Lintjes in de gemeente Borsele

Koninklijke onderscheidingen 2012

Dit jaar hebben 5 inwoners van Borsele een lintje gekregen voor bewezen diensten aan de samenleving. De lintjes werden traditiegetrouw uitgereikt door burgemeester Gelok, die zelf ook een Koninklijke Onderscheiding ontving uit handen van door de commissaris van de Koningin.

In Zeeland kregen in totaal 119 inwoners een lintje en landelijk ontvingen 3429 mensen dit jaar een lintje ter gelegenheid van Koninginnedag. Dat zijn er ruim 70 meer dan vorig jaar. Toen ontvingen 3357 personen een koninklijke onderscheiding omdat zij een verdienstelijke prestatie hebben geleverd.

A. Spruit te Nisse (66 jaar):
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Activiteiten op het terrein van infrastructuur en vervoer, al dan niet gerelateerd aan zijn werkzaamheden als directeur van de busmaatschappij AMZ in Borssele. Decorandus leverde een belangrijke bijdrage aan de belangenbehartiging van de bedrijfstak van touringcarbedrijven, op landelijk en internationaal niveau. Hij speelde een belangrijke rol bij de verbetering van de kwaliteit en de veiligheid van het busvervoer. Ook is hij actief geweest op het terrein van onderwijs, cultuur, het bankwezen, bij de ANWB en de Rotary Club Goes.

G.C. Alderliesten te Lewedorp (66 jaar):
Lid in de orde van Oranje Nassau
Activiteiten sedert geruime tijd op het gebied van welzijn en zorg, op cultureel terrein en op het terrein van het kerkelijk leven, die ten goede komen aan de samenleving: voorzitter liturgiecommissie PKN Lewedorp, ouderling/scriba, chauffeur en begeleider van de Borselse Sprinter, oprichter en leider van het barokensemble Pandovana, secretaris Koninklijke vereniging van organisten en kerkmusici van Zeeland.

J. van Liere te ’s-Gravenpolder (85 jaar):
Lid in de Orde van Oranje Nassau
Activiteiten voor de samenleving op diverse maatschappelijke terreinen. Decorandus is erg actief voor de Gereformeerde kerk in ’s-Gravenpolder (bouwcommissie, commissie beheer, ouderling en diaken) vrijwilliger bij de Stichting Hoop voor Albanië, vrijwilliger bij Vidotrans (humanitaire transportorganisatie-reizen naar Oost-europese landen, vrijwilliger Tafeltje Dekje, chauffeur project ‘huisvuilwagen Albanië”, vrijwilliger steunpunt Vrijwilligers & Mantelzorg Borsele.

S.A. Kuijpers te Lewedorp (51 jaar)
Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Activiteiten op het gebied van motorsport en gehandicaptenwelzijn die ten goede komen aan de samenleving: vrijwilliger bij diverse motorruns voor verstandelijk beperkten in Nederland, medeoprichter, hoofdorganisator en voorzitter van de Stichting Zeelandia Run. De Zeelandia Run is een rit met zijspanmotoren en trikes voor mensen met een verstandelijke beperking. Jaarlijks nemen circa 100 zijspanrijders uit Nederland, België en Duitsland deel aan dit evenement en bezorgen zo circa 100 mensen met een verstandelijke beperking een onvergetelijke dag.

E.J. Gelok uit Heinkenszand (burgemeester)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
1972-1979: Fractievolger, voorzitter afd. Borsele PvdA, afgevaardigde gewestelijk bestuur PvdA.
1982-1990: Fractievolger afd. Valkenisse PvdA
1990-1999: Gemeenteraadslid van achtereenvolgens Valkenisse en Veere
1994-1999: Wethouder, achtereenvolgens van Valkenisse en van Veere
1999-2002: Burgemeester van Strijen
2002-heden: Voorzitter Stichting zeeuwse Schaapskudde
2002-heden: Div. bestuurlijke functies, voortvloeiend uit dan wel verband houdend met het burgemeestersambt van Borsele.
2002-heden: Burgemeester van Borsele
2005-heden: Havenbeveiligingswet: Lid en sinds 2006 voorzitter Landelijk Overleg Bevoegde Autoriteiten (LOBA) te Rotterdam
2006-heden: Lid Raad van Toezicht ROC Zeeland
2006-heden: Voorzitter Raad van Commissarissen Woongoed Middelburg

Alle personen, die sinds 1999 een lintje ontvingen in de gemeente Borsele.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.