Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 31 oktober 2011

Delta heeft twijfels over Borssele 2

Delta heeft twijfels over Borssele 2Nutsbedrijf Delta heeft grote twijfels over de vraag of de geplande bouw van een tweede kerncentrale in Borssele wel van de grond komt bij de huidige energieprijzen.
Die zijn nu en in de toekomst mogelijk te laag om een dergelijke miljardeninvestering te laten renderen, aldus topman Peter Boerma.

Hij pleit daarom voor een Europese toeslag op de uitstoot van CO2. Daardoor wordt kernenergie, waarbij geen CO2 vrijkomt, relatief goedkoper en dus aantrekkelijker om in te investeren. ‘Voor ik een definitieve investeringsbeslissing neem over Borssele 2 moeten we eerst een beter gevoel krijgen bij de prijsontwikkelingen. Die moeten een fundament krijgen. Zonder dat kan de tweede kerncentrale er niet komen, dan kan er in Europa geen enkele centrale gebouwd worden.’

Scenario voor komende dertig jaar
Delta heeft het voornemen om in Borssele een tweede kerncentrale te bouwen, een project van circa € 4,5 mrd. Tot nu toe maakte het daarbij geen voorbehoud over bijvoorbeeld de energieprijs. Maar sinds het bedrijf de plannen vorig jaar lanceerde, hebben diverse energiebedrijven de bouw van gas- en kolencentrales vanwege de relatief lage energieprijzen op de lange baan geschoven.

Delta werkt bij Borssele 2 met een scenario voor de komende dertig jaar, maar voorziet dat de onzekere prijsontwikkeling investeerders kan afschrikken. Boerma hoopt daarom dat een Brits wetsvoorstel op Europees niveau navolging krijgt. Dat plan voorziet erin dat energievormen die veel CO2 uitstoten via een heffing straks duurder worden. Dat zal er wel toe leiden dat bedrijven en consumenten meer kwijt zijn voor hun stroom. Boerma noemt het echter onontkoombaar dat ook Europa een dergelijk initiatief omarmt. ‘Zo creëer je zekerheid dat er wordt geïnvesteerd in nieuwe opwekcapaciteit.’

Vergunningstraject
Toch vraagt Delta zijn aandeelhouders, waaronder de provincie Zeeland, alvast het mandaat om een vergunning aan te vragen voor Borssele 2. Het is belangrijk dat de aanvraag nog door dit kabinet, dat zich voor kernenergie heeft uitgesproken, wordt behandeld.

De kosten van dit gecompliceerde vergunningstraject bedragen maximaal € 220 mln, waarvan Delta de helft betaalt. Wie het andere deel gaat fourneren is voorlopig nog onduidelijk. Het Franse EDF en het Duitse RWE hebben interesse getoond om te participeren, maar de gesprekken lopen moeizamer dan verwacht.

Beide zijn volgens Boerma als gevolg van de kernramp in het Japanse Fukushima druk met het testen van hun kerncentrales. ‘Willen we nog in dezelfde mate met elkaar optrekken? Daar praten we nu over. Om toch vaart te houden starten we voorlopig alleen het vergunningstraject, zonder partners.’

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.