Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 30 september 2011

Gedeputeerde krijgt de wind van voren tijdens uitleg over Sloeweg

De huidige fietsbrug over de SloewegGedeputeerde Kees van Beveren (CDA, verkeer) was donderdagavond present op het kruispunt Sloeweg-Stoofweg bij Nieuwdorp om uitleg te geven over de oversteekplaats voor fietsers in het ontwerp voor een verdubbelde Sloeweg, maar stuitte daar bijna uitsluitend op tegenstanders die pleiten voor een fietstunneltje.
In 'het hol van de leeuw' raakte de met kaarten gewapende Van Beveren verzeild in verhitte debatjes met inwoners van Nieuwdorp en 's-Heerenhoek, leden van dorpsraden en Fietsersbond De Bevelanden. Volgens Van Beveren wil hij best een fietstunnel aanleggen, maar hij er geen geld voor. De provincie legt pas een fietstunnel aan als uit verkeersmetingen blijkt dat er per etmaal duizend of meer fietsers passeren. Tussen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp zullen volgens de tellingen slechts zo'n honderd fietsers per dag oversteken.

Volgens Van Beveren is de gekozen inrichting, waarover 'misverstanden bestaan', voldoende veilig. Fietsers kruisen niet het doorgaande autoverkeer op de Sloeweg. Ze rijden via een helling erover heen om op een rotonde wel te kruisen met auto's die vanaf de Sloeweg afslaan naar 's-Heerenhoek of Nieuwdorp.

De dorpsraad van Nieuwdorp vecht het ontwerp-bestemmingsplan Sloeweg aan bij de Raad van State, omdat de fietsoversteekplaats in zijn ogen onvoldoende veilig is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.