Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 30 augustus 2011

Borsele en Waterschap besparen 1,3 miljoen op verbetering riolering

Samenwerking tussen Borsele en ScheldestromenWaterschap Scheldestromen en de gemeente Borsele hebben door intensieve samenwerking ruim 1,3 miljoen euro bespaard op het verbeteren van de werking van de riolering. Met de samenwerking is afgeweken van de wettelijke afspraken, de zogeheten Basisinspanning Riolering.
Daarin is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk voor de inzameling van afvalwater en hemelwater binnen de bebouwde kom en het waterschap zorg draagt voor het transport naar de zuivering en de zuivering van het afvalwater. Het waterschap is ook verantwoordelijk voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Doel van die in de jaren negentig gemaakte afspraak was om uit gemengde rioolstelsels de uitstoot van vervuiling naar het oppervlaktewater met de helft te verminderen.

Scheldestromen en Borsele hebben echter samen gezocht naar een naar een manier om de Basisinspanning op een doelmatige en duurzame wijze en tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten uit te voeren. Dat heeft dus geleid tot een kostenbesparing van 1,3 miljoen euro. Waterschap Scheldestromen heeft ook afspraken met de gemeenten Hulst, Middelburg, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Tholen, Veere en Vlissingen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.