Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 11 augustus 2011

Borsele praat landelijk mee over leefbaarheid

Nationaal PlattelandsParlementDe gemeenten Borsele, Sluis en Schouwen-Duiveland praten op landelijk niveau mee over versterking van leefbaarheid in krimpregio's. De drie gemeenten zijn althans uitgenodigd voor een gesprek met de Adviescommissie Bevolkingskrimp voor het PlattelandsParlement. Dit gesprek is op maandag 5 september in Den Bosch.

Borsele gaat in ieder geval in op de uitnodiging. "Hiermee zetten we Zeeland ook op de kaart. Daarnaast ben ik benieuwd hoe andere regio's in ons land omgaan met de afname van het aantal inwoners. We kunnen van elkaar leren", zegt wethouder Marga Vermue.

Voor de vierde maal vindt op 12 november een nationaal PlattelandsParlement plaats in Den Haag. Dit parlement is een initiatief van de Landelijke Vereniging Kleine Kernen en is zowel voor politici als voor plattelandsbewoners een platform om problemen en oplossingen uit te wisselen. Daarnaast kunnen deelnemers kennis en inspiratie opdoen over innovatieve projecten op het platteland. Drie thema's staan centraal tijdens het PlattelandsParlement van 2011: Burgerparticipatie, Lokale Duurzame Energie en Bevolkingskrimp.

Voor elk van deze thema's is een adviescommissie ingesteld. Een van de leden van de Adviescommissie Bevolkingskrimp is de Terneuzense wethoudern Cees Liefting.

De adviescommissies bereiden concrete adviezen voor, die tijdens het PlattelandsParlement op zaterdag 12 november in de Tweede Kamer in Den Haag ter discussie worden gebracht.

"Ik vind het goed van anderen te horen wat voor ideeën zij hebben", zegt wethouder Vermue. "Hoe zit het bijvoorbeeld met de woningbouwplanning in andere krimpgebieden en hoe pakken ze daar het openbaar vervoer op."

Vermue heeft zelf ook een advies. "In Borsele hebben we er specifiek voor gekozen onze openbare ruimte aantrekkelijk en netjes te maken en vooral te houden. Anders ligt verpaupering op de loer en komen we in een neerwaartse spiraal terecht."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.