Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 9 juni 2011

Schapen moeten wennen aan dijken

Schapen moeten wennen aan bloemdijkenDe melkschapen van schapenboerderij De Schaapskooi moeten nog wennen aan het begrazen van de bloemdijken. In tegenstelling tot voorgaande jaren staat het gras op de bloemdijken momenteel erg hoog.

Daar zijn volgens Natuurmonumenten twee oorzaken voor aan te wijzen. Het wel erg droge voorjaar waardoor het gras is uitgeschoten en de nieuwe situatie rondom de schaapskudde.De Schaapskooi heeft met ingang van 1 april jongstleden de schaapskudde overgenomen van Stichting De Zeeuwse Schaapskudde.

De oorspronkelijke kudde van 250 schapen (Suffolks en Vlamingen) bestaat niet meer. Die zijn verkocht en vervangen door de melkschapen van de schapenboerderij.

De Schaapskooi is begonnen met een kudde van vijftig schapen die op de dijken loopt. "Dat zijn er dus aanzienlijk minder dan de oorspronkelijke kudde van 250 schapen. Het duurt dus langer voordat alle dijken zijn begraasd", zegt boswachter René Wink van Natuurmonumenten.

"De nieuwe kudde moet het begrazen van de dijken ook nog leren. Iedereen moet beseffen dat dit jaar een overgangsjaar is. We moeten begrip hebben voor elkaars standpunten. Het begrazen van de dijken gaat volgend jaar zeker een stuk beter. Laten we blij zijn dat er nog steeds een kudde schapen te vinden is op de dijken."

De Schaapskooi heeft met Natuurmonumenten (de beheerder van de bloemdijken in de Zak van Zuid-Beveland) de afspraak gemaakt dat de bloemdijken ten noorden van de provinciale weg Ovezande-Kwadendamme richting Heinkenszand door de schapen worden begraasd. De bloemdijken zuidelijk van de provinciale weg worden door Natuurmomenten zelf gemaaid. Dat zal medio september gebeuren. Met de schapenboerderij is afgesproken dat de betreffende bloemdijken voor het invallen van de winter kaal staan. "Als dijken niet voldoen aan onze wens dan worden ze in de flexnetten gezet." Flexnetten zijn tijdelijk op te zetten rasters om de schapen binnen het afgebakende terrein te houden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.