Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 25 mei 2011

Hergebruikt atoomafval opgeslagen bij Covra in Vlissingen-Oost

Covra in Vlissingen-OostHet nucleair onderzoeksinstituut NRG is in haar hoge flux reactor in Petten begonnen met een programma om de stralingsduur van radioactief afval te verkorten.
Het onderzoek, dat in Europees verband wordt uitgevoerd, richt zich op americium, dat ontstaat bij de splijting van uranium voor de opwekking van elektriciteit in een kerncentrale. Americium is een bestanddeel van kernafval dat lang radioactief blijft. Het duurt 7370 jaar tot de straling is gehalveerd. Daarom gaat het naar het opslagcentrum voor hoogradioactief afval van de Covra in Vlissingen-Oost.

Het is ook mogelijk americium te gebruiken in snelle reactoren. In Frankrijk bestaan plannen een prototype ervan te bouwen. Het onderzoek bij de NRG spitst zich toe op een methode om de recycling van americium in deze reactor te kunnen toepassen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.