Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 21 januari 2011

Antwoord Borsele op krimp

Antwoord Borsele op krimpDe gemeente Borsele presenteert binnenkort een concreet actieplan als antwoord op de toenemende vergrijzing en de daling van het aantal inwoners.
In tegenstelling tot de andere Bevelandse gemeenten krijgt Borsele te maken met krimp. In het actieplan staan concrete zaken zoals een boodschappendienst, vrijwilligersvervoer en samen eten in het dorpshuis om vereenzaming tegen te gaan.

Enkele plannen voor de toekomst zijn:

Het bevorderen van vrijwilligersvervoer naar de grotere dorpen, welzijnsactiviteiten en gezondsheidszorg, de mogelijkheden bekijken van een boodschappendienst en draagvlak zoeken voor samen eten in bijvoorbeeld dorpshuizen om vereenzaming tegen te gaan.

Dat zijn enkele voorgestelde acties van adviesbureau Companen om de leefbaarheid van de kleine dorpen in de gemeente Borsele in stand te houden.

Annemieke Zoontjes van Companen presenteerde gisteravond tijdens de raadsvergadering een actieplan voor een actueler beleid op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Deze actualisatie is nodig nu ook deze gemeente krimp en toenemende vergrijzing voor de kiezen krijgt. Zoontjes noemde het instandhouden van de leefbaarheid in de kleine dorpen en wonen in een prettige omgeving belangrijke speerpunten.

De acties komen voort uit gesprekken die het adviesbureau voerde met onder andere diverse instanties op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zoontjes roemde bestaand beleid van de gemeente, zoals het bevorderen van particuliere woningaanpassingen en het dorpteam, bestaande uit zorginstellingen, woningcorporatie en gemeente, om vraag naar ondersteuning en zorg tijdig te signaleren.

Met deze voorzieningen kan meer gebeuren zoals uitbreiding van het Dorpteam met politie en GGD en het beter onder de aandacht brengen van gemeentelijke steun aan particuliere woningaanpassingen.

Een versterking van de samenwerking tussen woonzorgcomplexen en dorpshuizen is ook nodig om de zelfredzaamheid te bevorderen, belangrijk voor ouderen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

Companen constateert ook een groot tekort aan ouderenwoningen. Aanpassen van bestaande woningen in plaats van nieuwbouw is het advies.

Zie ook artikel Noorderlicht: Europa sterft uit

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.