Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 15 januari 2011

Jop Zuidzaksedijk Heinkenszand mag vijf jaar blijven staan

BZZBDe jongerenontmoetingsplaats (jop) op de Zuidzaksedijk in Heinkenszand blijft daar staan voor een periode van vijf jaar. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele deze week besloten.

"Na afloop van de termijn zullen wij de jop verwijderen. Hiermee achten wij het tijdelijk karakter van de jop voldoende gewaarborgd", stelt het college in een brief aan de Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland (BZZB).

Deze stichting heeft grote moeite met de jop. De ingerichte zeecontainers misstaan op de bloemdijk. Tijdens een hoorzitting van de commissie bezwaarschriften van de gemeente verweet BZZB-voorzitter Rinus Antonisse het Borselse college 'onbehoorlijk bestuur'. Volgens hem was immers afgesproken dat binnen een half jaar naar een betere plek voor de jop gezocht zou worden.

De commissie heeft het bezwaarschrift overigens gegrond verklaard. De gemeente wilde de situatie gedogen, maar de commissie oordeelt dat er toch handhavend opgetreden moet worden.

De gemeente doet dat door het verlenen van een omgevingsvergunning voor een periode van maximaal vijf jaar. "Verder menen we nog steeds dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en het belang van de jeugd in dit geval preveleert boven de landschappelijke waarden."

Voorzitter Antonisse juicht de gegrondverklaring van het bezwaarschrift toe. "Het vervelende echter is dat gemeenten de vrijheid hebben adviezen naast zich neer te leggen. Wij onderschrijven het belang van een jop, maar niet op die plek." Antonisse overweegt vervolgstappen. "Wellicht stappen we naar de bestuursrechter."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.