Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 29 april 2010

Kamer lijkt rijp voor Borssele II

De kans op een tweede kerncentrale in Nederland neemt toe.
Mogelijk besluit het demissionaire kabinet vandaag al 'de voorbereidingen voor een besluit' voort te zetten. Intussen tekent zich er een politieke meerderheid voor af van CDA, VVD, PVV en SGP. PvdA en D66 zijn niet meer per definitie afwijzend.

Hét moment voor een besluit is de komende kabinetsformatie. De grootste kanshebber voor een nieuwe centrale is Borssele. Energiebedrijf Delta heeft als enige een vergunning aangevraagd. Het wil medio 2018 in Borssele een nieuwe nucleaire energiecentrale in gebruik nemen, die 600.000 huishoudens van energie voorziet.

Uit nog niet geopenbaarde rapporten van het Sociaal en Cultureel Planbureau en The SmartAgent Company blijkt dat de bevolking niet langer mordicus tegen een nieuwe kerncentrale is. In het onderzoek staat dat 31 procent verklaard tegenstander is van kernenergie en de bouw van een nieuwe reactor absoluut niet wil toestaan, 34 procent wil kernenergie 'liever niet', maar is bereid onder strikte voorwaarden de bouw van een nieuwe centrale te accepteren. Een vijfde van de bevolking is ronduit vóór en 8 procent noemt de bouw en ingebruikneming 'een noodzakelijk kwaad'.

De voorstanders van kernenergie in Zeeland juichen de bouw van een tweede centrale in Borssele toe omdat het nieuwe banen oplevert. Het gemeentebestuur van Borsele verwacht dat er zeker vijfhonderd banen worden geschapen door de bouw.

Een nieuw kabinet zal moeten nadenken over hoe na 2015 verder te gaan met het afval van de kerncentrale Borssele.
Dat zei minister Tineke Huizinga (VROM, ChristenUnie) in de Tweede Kamer. Tot en met 2015 kan exploitant EPZ weer kernafval naar Frankrijk transporteren voor opwerking. De Tweede Kamer keurde een nieuw verdrag met Frankrijk goed dat dit mogelijk maakt.

"Dit verdrag is hard nodig voor de bedrijfsvoering van de kerncentrale", zei Huizinga. Maar GroenLinks en de PvdA willen dat zo snel als mogelijk wordt gestopt met opwerking en export. "Van het afval wordt 75 procent geëxporteerd naar Rusland. Dat is onverantwoord en moet stoppen", zei Kees Vendrik (GroenLinks). Ook de PvdA wil dat en wijst op nieuwe technieken waardoor het afval minder lang radioactief blijft.

"De techniek van transmutatie is tot 2025 geen echt inzetbare techniek", pareerde demissionair-minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA). PvdA en GroenLinks willen dat kernafval na 2015 wordt opgeslagen bij de Covra.

Huizinga: "Theoretisch is er een mogelijkheid om na 2015 anders om te gaan met het kernafval. Maar dan zal EPZ mogelijkheden moeten hebben om al het afval op te slaan. Daarvoor moet een nieuw gebouw worden neergezet want dat is nu niet mogelijk. Dat kost circa 100 miljoen euro. Er moet op tijd over worden nagedacht anders maken we het EPZ onmogelijk om door te kunnen gaan tot 2033."

GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik zei verbaasd te zijn over de uitspraken van Verhagen over de wens om twee nieuwe kerncentrales te bouwen. Verhagen: "Nieuwe kerncentrales vervangen geen duurzame energie, maar oude kolencentrales. Het is aan een volgend kabinet een besluit te nemen of er nieuwe kerncentrales in Nederland worden gebouwd."

Lees verder: ook IEA spoort aan tot tweede kerncentrale in Nederland en Startnotitie milieueffectrapport twee kerncentrale Borssele

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.