Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 10 maart 2010

Wederom vraagtekens bij collegevorming

formateur Marga VermueDe voorgenomen coalitie tussen CDA, SGP-Christenunie en PvdA in de gemeente Borsele is allesbehalve in goede aarde gevallen bij de gepasseerde verkiezingswinnaars VVD en Lokale Partij Borsele (LPB). VVD-voorman Roel Boekholt wil volgende week pas een reactie geven.

Ik ben nogal direct en impulsief. Voor ik het weet ga ik nu dingen zeggen, waarvan ik later spijt krijg", zei hij. De liberalen regeerden de afgelopen vier jaar samen met de twee christelijke partijen en waren ook graag bereid verder te besturen. Alleen als de beoogde coalitiepartijen er niet uitkomen, komt de VVD weer in beeld.

Lijsttrekker Berry Kooiker van de LPB is vooral verontwaardigd over de vrijage tussen het CDA en de PvdA. "Beide partijen hebben zetels verloren (CDA één, PvdA twee). Dan heb je toch het signaal van de kiezers niet opgevangen?"

De drie partijen -PvdA, CDA en SGP-Christenunie- gaven elkaar gisteravond het ja-woord om tot een coalitieakkoord te komen.

"We gaan de komende dagen nog meer in op inhoudelijke zaken, bijvoorbeeld op zware onderwerpen als bezuinigingen en een standpunt over de komst van een tweede kerncentrale. Maar we denken dat de verschillen overbrugbaar zijn", aldus formateur Marga Vermue.

De keuze voor de PvdA is opmerkelijk. De voorbije vier jaar vormden CDA en SGP-Christenunie een coalitie met de VVD. Dat had ook nu weer gekund. Het CDA verloor weliswaar een zetel, maar de VVD won er een. Bovendien was de PvdA de grote verliezer van de gemeenteraadsverkiezingen in Borsele. De partij zakte van zes naar vier zetels. "Maar een van de belangrijkste overwegingen om toch voor de PvdA te kiezen is dat er zware tijden op ons afkomen. Dan is het zaak om een zo breed mogelijk gedragen coalitie te vormen", zegt Vermue.

Bovendien toonden de Borselse sociaal-democraten zich volgens Vermue de laatste vier jaar een andere oppositiepartij dan de periode ervoor. "Waar ze eerst alles wat de coalitiepartijen deden al op voorhand afschoten, waren de scherpe tegenstellingen er in de laatste vier jaar van af. Er werd meer op inhoud beoordeeld", aldus Vermue.

Lijsttrekker Connie Miermans is de beoogde PvdA-wethouder. Als de drie partijen er uitkomen, kan Vermue kan aan een derde termijn voor het CDA beginnen. Jan Zandee kan dan voor voor SGP/Christenunie als wethouder aanblijven. De partijen hopen donderdag nader tot elkaar te komen. Woensdag wordt er niet onderhandeld, omdat het biddag is.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.