Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 3 maart 2010

Kerncentrale niet in handen RWE

RWE eigenaar van EssentVoor de oud-aandeelhouders van Essent is de uitspraak van het Hof Arnhem een tegenslag. De oud-aandeelhouders van Essent zijn een flink aantal gemeenten en provincies. Zij bezitten 50 procent van de aandelen van de kerncentrale. Delta bezit de andere helft. Delta heeft zich altijd verzet tegen de verkoop van het oud-Essent aandeel met een beroep op de 'kwaliteitseis' die in de statuten van EPZ is opgenomen.
Op grond van die statutaire kwaliteitseis kunnen de aandelen van EPZ slechts gehouden worden door vennootschappen waarvan de aandelen uitsluitend (rechtstreeks of middellijk) door publiekrechtelijke lichamen worden gehouden. Ook het hof oordeelt dat 'die kwaliteitseis eraan in de weg staat dat Essent meewerkt aan een transactie waardoor die (middellijke) eigendom van de aandelen in EPZ bij RWE terechtkomt'. Dat de statuten geen nadere bepalingen bevatten over mogelijke gevolgen van het niet handhaven van die kwaliteitseis, staat daaraan volgens het hof niet in de weg.

Delta is blij met de uitspraak en wacht nu op het definitieve oordeel van de rechter over de vraag of de aandelen van EPZ in publieke handen moeten blijven. Die uitspraak laat naar verwachting nog een tijd op zich wachten. Om die reden had Delta een kort geding aangespannen om te voorkomen dat de oud-aandeelhouders van Essent toch de aandelen van de hand zouden doen. Door de uitspraak van het Hof Arnhem is verkoop aan RWE verboden.

Zie ook PZC-artikel: Hof: RWE krijgt geen belang in Borssele

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.