Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 16 februari 2010

Oude Sloelijn krijgt status voetpad

Oude Sloelijn wordt voetpadHet tracé van de oude Sloelijn tussen 's-Heerenhoek en Eindewege krijgt de status van een voetpad. Een aanvraag voor subsidie bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat voor de realisatie van een fietssnelweg op het voormalige goederenspoor heeft geen zin meer, antwoorden Gedeputeerde Staten (GS) op vragen van de CDA-statenfractie.

De provincie kan geen geld vrijmaken voor een fietsvoetpad. Het waterschap en de gemeente Borsele hebben nu ook aangegeven dat zij, ongeacht de toekenning van vijftig procent subsidie door het Ministerie, de kosten niet kunnen behappen. Daarom geven zij nu de voorkeur aan een voetpad. Daarmee vervalt een belangrijke voorwaarde voor de subsidieaanvraag voor een fietspad, namelijk 'regionaal draagvlak'. "Een aanvraag is daarom kansloos", stellen GS.

De provincie is wel bereid om het tracé van de oude Sloelijn van een schelpenlaag te voorzien. Met zo'n laag kan er wellicht deze zomer al worden gewandeld.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.