Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 27 januari 2010

Milieu-onderzoek hoogspanningsmasten van start

Keuze voor traditionele stroomleiding of wintrackmastDe ministers van Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) krijgen zes mogelijke tracés voor een nieuwe 380kV-hoogspanningsleiding van Borssele naar West-Brabant voorgeschoteld.

De zes alternatieven zijn na een aantal inspraakavonden met bewoners en bestuurders op kleine punten aangepast en worden nu in een milieu-effectonderzoek meegenomen. Daarin wordt onder meer bepaald wat voor soort mast het meest geschikt is voor de verbinding: een vakwerkmast (een grote stellage) of een wintrackmast (een slanke paal). De bevindingen zijn halverwege dit jaar bekend. Ook een bundeling van de huidige 150kV- en 380kV-hoogspanningsleidingen door Midden-Zeeland wordt bestudeerd. Een van deze twee trajecten kan dan worden afgebroken. De nieuwe verbinding is nodig, omdat met de ingebruikname van de Sloecentrale in Vlissingen-Oost de maximale capaciteit van het huidige net wordt bereikt. Het CDA in Borsele gaf onlangs aan dat zij tegen nieuwe hoogspanningsmasten is. Zij ziet de elektriciteitskabels liever ondergronds.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.