Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 26 januari 2010

'Integreer De Linden in De Berenburcht'

Openbare Basisschool de Linden te EllewoutsdijkDe kinderen van basisschool De Linden in Ellewoutsdijk moeten zoveel mogelijk naar De Berenburcht in Baarland worden overgeheveld. Zo kan het college van B en W twee vliegen in een klap slaan, stelt coalitiepartij CDA.

De kinderen uit Ellewoutsdijk, die door de aanstaande sluiting van het schooltje na de zomer noodgedwongen elders onderwijs moeten krijgen, blijven zo toch bij elkaar. En de 22 leerlingen tellende school in Baarland krijgt op deze manier een flinke impuls, stelt CDA-raadslid Ad Schenk in een brief aan het college.

Schenk vindt dat de gemeente een nogal eenzijdig traject heeft uitgezet en pleit daarom voor een actieplan. "De kinderen van De Linden gaan gezamenlijk een keer naar de scholen in Driewegen en Oudelande. Ook voor de ouders wordt op beide scholen een avond belegd. Daarna moet een keuze worden gemaakt. Het college laat zo kansen liggen" , vindt Schenk. "Allereerst doet u de ouders in Ellewoutsdijk tekort door niet met hen te overleggen. Wij hebben de stellige indruk dat door deze aanpak de kinderen van De Linden verspreid zullen worden over scholen in Driewegen, Oudelande, Ovezande en Kwadendamme."

De Berenburcht zou een school voor zowel Baarland als Ellewoutsdijk kunnen zijn. Schenk: " Omdat de groep uit Ellewoutsdijk daar dan een substantieel deel is, moet er ook rekening mee worden gehouden. Dat kan bijvoorbeeld door deelname van ouders in de oudercommissie en medezeggenschapsraad."

De gemeente Borsele streeft naar een school in elk dorp, maar de christen-democraten zetten in dit geval liever in op alternatieven. De gemeente moet daarbij faciliterend optreden, bijvoorbeeld met een vervoersregeling en gratis tussenschoolse opvang. "De vervoersregeling zal samen met de ouders tot stand worden gebracht, want het reguliere leerlingenvervoer voorziet hier niet in. Maar wellicht is het haalbaar om budget vrij te maken voor bijvoorbeeld mensen die willen rijden tegen een vergoeding", aldus Schenk.

Wethouder Jan Zandee vindt het idee goed, maar kan er niets mee. "Ik kan niets verplichten, ouders hebben een vrije schoolkeuze."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.