Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 13 januari 2010

Provincie sluit wegen rond kerncentrale bij Borssele af

Satellietfoto kerncentraleDe provincie Zeeland onttrekt de Wilhelminahofweg en Zeedijk in Borssele gedeeltelijk aan de openbaarheid. Zo kan de veiligheidscorridor rond de kerncentrale worden vergroot.

Het International Atomic Energy Agency constateerde dat de veiligheid in en om de kerncentrale in orde is, maar deed wel een paar aanbevelingen. Een daarvan is om het hekwerk rond de centrale naar buiten te verplaatsen. De Wilhelminahofweg en Zeedijk vallen dan binnen de omheining. Daarom is een alternatieve ontsluiting bedacht. De Kaaiweg en Weelhoekweg worden zo verbreed dat het verkeer elkaar goed kan passeren. Op het noordelijke deel van de Kaaiweg komt ook een vrijliggend fietspad, op het zuidelijke deel komen passeerstroken.

Tijdens een informatieavond in november waren veel inwoners van Borssele vooral fel tegen een fietsoversteekplaats op de kruising van de Monsterweg en Kaaiweg. Bezwaarmakers hebben zes weken tijd om tegen het plan te ageren.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.