Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 24 oktober 2009

Aanleg pad Sloelijn op lange baan

Fiets-wandelpad op lange baan De aanleg van een fiets-voetpad op het tracé van de voormalige Sloelijn wordt uitgesteld tot na 2010. De provincie heeft er geen geld voor. Het voormalige goederenspoor tussen 's-Heerenhoek en Eindewege is afgelopen maart gesloopt door spoorwegbeheerder ProRail.
Vanwege de aanleg van een nieuw tracé naar Vlissingen-Oost had het zijn functie verloren. Een werkgroep met onder meer de dorpsraad Heinkenszand heeft vervolgens voorgesteld er een fiets-wandelroute van te maken. Het tracé ligt zowel op Borsels als Goes' grondgebied, maar omdat die laatste geen interesse had in overname, heeft de provincie voorgesteld het project op zich te nemen en te financieren. Voorwaarde was wel dat de gemeente(n) en/of het waterschap het onderhoud en beheer zorgen. Daarover wordt momenteel overlegd, maar het fiets-wandelpad wordt echter voorlopig helemaal niet aangelegd, zegt gedeputeerde Tione Poppelaars. Hij bevestigt daarmee geluiden die de Borselse PvdA-fractie ter ore waren gekomen. "Gezien de huidige financiële situatie (deze week werd bekend dat de provincie volgend jaar maar twee miljoen euro aan nieuwe plannen kan uitgeven, omdat er 20 miljoen minder van het Rijk komt, red.) moeten we herprioriteren. Infrastructurele projecten die met veiligheid te maken hebben, gaan boven projecten met een puur recreatieve functie", aldus Poppelaars. Volgens hem zit de aanleg er voorlopig niet in. "Dat wordt na 2010." Naar schatting is er zo'n anderhalf miljoen euro gemoeid met de aanleg van het fiets-voetpad.

De Borselse wethouder Marga Vermue is op de hoogte van het standpunt van de provincie, maar volgens haar 'is de deur nog niet helemaal op slot'. "Op het moment dat er helderheid is over het onderhoud, wordt de afweging opnieuw gemaakt, is mij verteld."

Het is overigens de bedoeling dat het fiets-voetpad, als verbindingsweg, deel gaat uitmaken van een toeristische route langs Borselse molens. Daar is een subsidie voor aangevraagd.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.