Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele vrijdag 3 juli 2009

Nieuwe stroomleidingen

Nieuw type stroomleidingAanleg van een nieuwe 380 kV-hoogspanningsleiding van Borssele richting WestBrabant kan juist goed uitpakken voor het Zeeuwse landschap.
Volgens vijf betrokken gemeenten - Borsele, Goes, Reimerswaal, Kapelle en Tholen - en de provincie is dat mogelijk door de bestaande 150 kV- en 380 kV-hoogspanningsleidingen door Midden-Zeeland te bundelen met de nieuwe verbinding.

Stroomnetbeheerder Tennet wil in Midden-Zeeland een nieuwe hoogspanningsleiding bouwen, omdat er meer energiecentrales bij Borssele komen. Met de ingebruikname van de Sloecentrale in VlissingenOost wordt later dit jaar de maximale capaciteit van het huidige hoogspanningsnet bereikt. Tennet moet ervoor dat er voldoende transportcapaciteit is.

De hoogspanningsleidingen door Midden-Zeeland zijn samen te voegen, denken de vijf betrokken gemeenten en de provincie, door bij de huidige 150 kV-leiding een compleet nieuwe verbinding te maken. De huidige masten die uit de jaren zeventig stammen, kunnen vervolgens worden afgebroken. Alle draden zijn met een nieuwe mastconstructie te bundelen. Tennet liet daarvan onlangs tijdens een persbijeenkomst het ontwerp zien. De nieuwe mastconstructie is slanker dan de huidige en ook steviger, zodat er meer kabels langs kunnen worden geleid. Omdat de draden aan de binnenzijde van de masten hangen, is het elektromagnetisch veld rond de masten ook minder groot.

Als Tennet de inspraakreactie van de gemeenten en provincie overneemt, kan de Zak van Zuid-Beveland daar vooral van profiteren. De huidige 380 kV-verbinding kan daar dan weg. Volgens de Borselse wethouder Marga Vermue (CDA, Ruimtelijke Ordening) is er nog een andere mogelijkheid om van de leidingen in de Zak af te komen. Tennet is ook voorgesteld te onderzoeken of het mogelijk is de nieuwe verbinding door de Westerschelde te trekken of ondergronds. De kosten van die alternatieven zijn aanzienlijk hoger dan van een gewone bovengrondse leiding. Vermue beseft dat, maar Tennet moet dit volgens haar nog eens zorgvuldig onderbouwen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.