Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele zaterdag 20 juni 2009

Borssele in beeld voor reactor

Onderzoeksreactor mogelijk naar BorsseleNog dit jaar valt een beslissing over de eventuele bouw van een onderzoeksreactor bij Borssele. Deze nucleaire installatie kan uiteindelijk enkele honderden banen opleveren.

De bestaande, bijna vijftig jaar oude, hoge-fluxreactor in Petten moet worden vervangen. Materiaalonderzoek en productie van geneesmiddelen voor radiotherapie zijn de hoofdfuncties. In het milieueffectrapport voor een nieuwe onderzoeksreactor, Pallas genaamd, worden de voor- en nadelen van de locaties Petten en Borssele met elkaar vergeleken. Sterke punten van de plek in Zeeland zijn de beschikbare ruimte, de onbelemmerde voorradigheid van koelwater en het maatschappelijk draagvlak. Bovendien zijn aanzienlijke besparingen te bereiken op het gebied van beveiliging, want die is er al voor de kerncentrale.

De productie van radio-isotopen waarmee ziekten als kanker, Alzheimer en artritis kunnen worden opgespoord en behandeld, heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Elk jaar worden in Europese ziekenhuizen bij 12 miljoen patiënten nucleaire middelen toegepast die hun oorsprong vinden in de reactor in Petten. In de nabijheid daarvan zijn farmaceutische bedrijven neergestreken, die de halffabrikaten uit de reactor verwerken tot doses waarmee ziekenhuizen aan de slag kunnen.

Dat betekent hoogwaardige werkgelegenheid. Valt de keus voor een nieuwe onderzoeksreactor op Borssele, dan levert dat minimaal honderd banen op. Dat aantal kan oplopen tot enkele honderden als farmaceutische bedrijven en andere aanpalende instituten zich hier zouden vestigen. Het aantrekkelijke van deze vorm van werkgelegenheid is dat ze niet of nauwelijks gevoelig is voor conjuncturele ontwikkelingen.

De provincie Zeeland, Delta, de gemeente Borsele en de Hogeschool Zeeland ondersteunen de mogelijke bouw van de nieuwe reactor.

Een afvaardiging onder aanvoering van commissaris van de koningin Karla Peijs neemt maandag een kijkje in Petten.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.