Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 18 mei 2009

Geld rolt te snel in Borsele

Geld raakt op in BorseleDe financiële rek is eruit bij de gemeente Borsele. Volgens VVD-raadslid Roel Boekholt heeft Borsele 'te veel gewild op hetzelfde moment'. Hij doelt op de grotendeels uitgevoerde masterplannen voor Heinkenszand en 's-Gravenpolder en het nog lopende masterplan voor Ovezande. CDA-fractievoorzitter Peter van den Dries valt Boekholt deels bij. Hij sluit niet uit dat het masterplan Ovezande moet worden versoberd, maar 'het gaat wel om investeringen in de lange termijn'. "We moeten ambitieus zijn."

Borsele werkt aan een nieuwe financiële meerjarenplanning. Dat is altijd een goed moment om vooruit te kijken. Zeker nu, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 en de verwachte kortingen op de rijksuitkering aan gemeenten.

De financiële positie van Borsele is niet slecht. Vooral bedrijven in het Sloegebied leveren de gemeente veel onroerend zaakbelasting op. De reserves zijn redelijk. Borsele is in Zeeland (nog) één van de goedkoopste gemeenten wat betreft lokale lasten, maar de onroerend zaakbelasting wordt de laatste jaren wel meer verhoogd dan de stijging van het algemene prijspeil; met drie in plaats van anderhalf procent.

De Borselse gemeenteraad heeft dit tot nu toe aanvaard om de masterplannen te betalen en de bouw van nieuwe basisscholen in onder meer Borssele te bekostigen. "Nu kunnen we daardoor echter weinig meer", kritiseert VVD'er Boekholt.

Volgens Boekholt wordt in Borsele soms te gemakkelijk geld uitgegeven aan niet geplande projecten, zoals het bevrijdingsmuseum in Nieuwdorp en een glijbaan in zwembad Stelleplas. Berry Kooiker (Lokale Partij Borsele) vindt dit ook. "Nieuwe zaken worden opgepakt, terwijl onderhoudsfondsen voor bestaande gebouwen onvoldoende worden gevuld."

Niet alle partijen in Borsele delen Boekholts kritiek zo stellig. "Wees ambitieus, gekoppeld aan een goed financieel beleid", vat Kees Weststrate (SGP/CU) samen. De PvdA dringt vooral aan op 'helder financieel beleid'.

Overigens zit de rem er al wat meer op in Borsele, wat onlangs bleek toen het college van B en W het plan voor herstel van het strand bij Baarland moest intrekken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.