Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 29 april 2009

Plan voor autoluwe wegen Zak

Wegen in de Zak van Zuid-Beveland moeten autoluw worden.

Autoluwe Zak van Zuid-BevelandEen brede werkgroep waaraan onder meer dorpsraden, waterschap Zeeuwse Eilanden en de Zeeuwse Milieufederatie deelnemen, is bezig daarvoor een plan te maken. Begin juni wordt het gepresenteerd.

Het terugdringen van het autoverkeer in de Zak van Zuid-Beveland - dat de status van Nationaal Landschap heeft - past binnen het beleid dat de gemeente Borsele heeft ontwikkeld om de stilte in dat gebied te bewaren. Dit beleid is vervat in een recent gepubliceerd ontwerp-geluidplan voor het Borselse buitengebied.

Uit het ontwerp-geluidplan blijkt overigens dat het al 'oorverdovend stil' is in grote delen van de Zak van Zuid-Beveland. In de omgeving van Baarland en Oudelande, maar ook in andere stukken van de Zak zijn zeer lage geluidsniveaus gemeten, van veertig decibel en minder. De gemeente Borsele wil dat zo houden door geen extra geluidproducerden activiteiten toe te staan, wat 'echter niet ten koste mag gaan van de vitaliteit van het platteland'.

Uitbreiding van kleinschalige recreatie blijft mogelijk in de Zak, maar er mogen geen landbouwbedrijven bijkomen. Dat mag wel in de nieuwere, grootschaligere polders rond 's-Heerenhoek, Nieuwdorp en Lewedorp. Boeren krijgen daar ook de kans activiteiten uit te breiden. De geluidsnormen worden er iets ruimer. Wel moeten de 'best beschikbare technieken' worden gebruikt.

Wat het autoluwer maken van polderwegen in de Zak zal betekenen, is nog niet bekend. Het hoofdidee is de wegen zo in te richten, onder meer met beplanting, dat automobilisten liever doorgaande wegen nemen. Bestuurslid Marco van Sabben van ZLTO-afdeling Borsele is er niet zo over te spreken. "We kunnen moeilijk de oogst met de fiets vervoeren." Hij wijst erop dat hoofdwegen in Borsele (rijksweg A58, de Sloe- en tunnelweg) het meeste geluid geven. "Ik zie dan ook niet in waarom de landbouw in de Zak aan banden moet worden gelegd."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.