Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 16 maart 2009

Ontwerp Sloeweg onaantastbaar

Verdubbeling voor de hele Sloeweg in 2013Het ontwerp voor de verdubbelde Sloeweg tussen de A58 bij Heinkenszand en de weg naar de Westerscheldetunnel lijkt onaantastbaar. Wijzigingen in het plan, waar Goes en Borsele om hebben gevraagd, zijn volgens de provincie onhaalbaar.

Het nieuwe knooppunt tussen de Sloeweg en de Westerscheldetunnelweg bij 's-Heerenhoek is Borsele een doorn in het oog. De wegen worden er verhoogd om het autoverkeer ongelijkvloers te laten kruisen. De dorpen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp krijgen dan te maken met meer verkeerslawaai. Borsele vroeg daarom aan de provincie de wegen te verlagen.

Jan Bakx, provinciaal projectleider Sloeweg, heeft het verzoek uit Borsele onderzocht. Volgens hem kan dit niet worden ingewilligd. De invoegvakken ter plekke worden anders te kort en er liggen veel kabels en leidingen. Het probleem is ook niet zo groot, aldus Bakx. "De hoogste verbindingsweg komt op acht meter boven het maaiveld te liggen, twee meter hoger dan een normaal viaduct."

De Goese gemeenteraad heeft aan de andere kant van de Sloeweg, bij Heinkenszand, grote moeite met de aansluiting van rijksweg A58 op de Sloeweg. De provincie wil daar de ruimte voor nemen in een

nog vrij maagdelijk, groen gebiedje. De Goese raad eiste aanpassing van het plan.

Ook dat zal niet gebeuren, volgens een ambtelijk voorstel dat het dagelijks provinciebestuur dinsdag bespreekt. Het gekozen ontwerp garandeert, verklaart Bakx, een vlotte, veilige doorstroming van het autoverkeer. Nu is daar een behoorlijk scherpe bocht.

Overleg over een fietsoversteek bij 's-Heerenhoek, in de vorm van een tunnel, heeft deze week eveneens niets opgeleverd. De fietsersbond, afdeling Bevelanden, geeft de moed nog niet op. De Borselse wethouder Marga Vermue doet dat ook niet. Zij wil een extern bureau naar de bevindingen van de provincie laten kijken. Wethouder Rinus Dieleman van Goes laat het oordeel aan de gemeenteraad over. Houdt de raad van Goes vast aan zijn eis, dan dreigt vertraging. Oplevering van de bredere Sloeweg is gepland in 2013.

De Sloeweg (N62)
De Sloeweg is de verbindende weg tussen het Sloegebied en de Westerscheldetunnel aan de ene kant en de A58 (autosnelweg tussen Vlissingen en Bergen op Zoom) aan de andere kant.

Aansluitingen
In het noorden sluit de Sloeweg aan op de A58 en de Nieuwe Rijksweg (N664, voorheen N254, richting Goes); in het zuiden sluit deze weg aan op de Tunnelweg (ook N62) en op de Bernhardweg (N254, richting Middelburg).

Aanpassing van de Sloeweg (N62)
Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in maart 2003 is het flink drukker geworden op de Sloeweg, waardoor momenteel filevorming voorkomt. De komende jaren wordt nog meer verkeer verwacht. Hierdoor komt de vlotte en veilige doorstroming op de weg nog meer in gevaar.
Uit onderzoek blijkt dat over tien jaar doorstromings- en capaciteitsproblemen ontstaan op de wegvakken en kruispunten van de Sloeweg (N62). Ook op de Nieuwe Rijksweg (N254) en in het buitengebied ontstaan problemen door toename van het verkeer.
Om een goede verkeersafwikkeling tussen het Sloegebied en Goes respectievelijk Middelburg ook in de toekomst te kunnen garanderen, heeft de provincie Zeeland het initiatief genomen om de capaciteit van de Sloeweg uit te breiden.

Doelstellingen
Het project Sloeweg (N62) heeft drie doelstellingen:

  • de doorstroming en capaciteit op de Sloeweg (N62) verbeteren
  • sluipverkeer op het onderliggende wegennet en ongewenst doorgaand verkeer op de N254 voorkomen
  • de verkeersveiligheid verbeteren
Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.