Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 19 februari 2009

Assenburgh? Wat is dat nou weer?

Assenburgh: de nieuwe brede school aan de Kalootstraat in BorsseleEen overbuurman van de nieuwe brede school aan de Kalootstraat in Borssele komt woensdagmiddag naar buiten. Wethouder Jan Zandee (SGP/CU, onderwijs) staat net op het punt de naam van de school te onthullen. Leerlingen van de openbare basisschool Franck van Borssele helpen enthousiast mee. De overbuurman is verrast. "Assenburgh? Waar hebben ze die naam nou weer vandaan gehaald?"

Jan den Haan uit Borssele kan het hem vertellen. Hij is de geestesvader van de naam en won er glansrijk een prijsvraag mee. "Assenburgh was een buurtschap op het oude, in 1530 verdronken eiland van Borsele. Het was een Karolingische burcht, zoals er nu nog één in Oost-Souburg is.''

De naam verwijst dus naar de geschiedenis van Borssele, maar dat niet alleen. "Karolingische burchten waren toevluchtsoorden in tijden van nood", gaat Den Haan verder, "zoals scholen ook veilige havens voor kinderen zijn. En een kenmerk van die burchten is dat de wegen elkaar kruisen. Die elkaar kruisende wegen kun je vertalen in onderwijstermen, dat leerlingen en leerkrachten elkaar in school kruisen en zo tot kennisoverdracht komen."

Volgens Den Haan geldt dit 'elkaar kruisen of ontmoeten' zeker voor de brede school die in Borssele is gehuisvest in het vroegere onderkomen van de reformatorische Ds Kerstenschool, die elders in Borssele in het nieuw is gestoken. "Want niet alleen de Franck van Borsseleschool heeft een plekje gevonden in deze brede school, maar meer instellingen ontmoeten er elkaar, Allévo, peuterspeelzaal Jodocus en de fysiotherapie."

Assenburgh is de zesde brede school in de gemeente Borsele. Twee volgen er in elk geval nog, in Oudelande - waar de uitbreiding van de school en het naastgelegen dorpshuis bijna gereed is - en in Ovezande. Sprekers prijzen allemaal de inrichting van de Borsselse brede school. Het gebouw is 'opgepimpt' met frisse heldere kleuren. Om de samenwerking te benadrukken, zetten vertegenwoordigers van alle deelnemers in de brede school woensdag voor ouders en andere belangstellenden de musical Kikker en een heel bijzondere dag op de planken.

Het basisonderwijs is met de herhuisvesting van de Franck van Borssele-school en de nieuwbouw voor de Ds Kerstenschool voor vele jaren 'uit de brand'. Nog één 'vuiltje' moet worden weggewerkt. Voor het oude schoolgebouw van de Franck van Borssele-school aan de Troyeweg moet nog een bestemming worden gevonden. Een inwoner van Borssele heeft het pand voorlopig - ook om vandalisme te voorkomen - in gebruik als stalling voor scooters en motoren. "Tegen de twintig ideeën zijn er om iets met dat gebouw te doen", vertelt wethouder Zandee. "We hebben er ook met de dorpsraad Borssele over gesproken. Maar wat ermee gaat gebeuren, moeten we nog beslissen."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.