Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 10 februari 2009

Verdieping brede scholen Borsele

In alle dorpen in Borsele moeten brede scholen een spilfunctie in het dorpsleven vervullen, met name voor kinderactiviteiten. Tot nu toe is dit te weinig van de grond gekomen, is gebleken uit een evaluatie van het brede scholen-beleid in Borsele in de periode 2001-2007.

RPCZVele miljoenen euro's heeft Borsele de afgelopen jaren in nieuwe schoolgebouwen gestoken, in onder meer 's-Gravenpolder, Heinkenszand, Borssele, 's-Heerenhoek en Oudelande. Maar met stenen stapelen alleen kom je er niet, realiseert de Borselse politiek zich, wat ook is gebleken uit een evaluatie van het sinds 2001 gevoerde brede scholen-beleid.

In brede scholen moeten activiteiten op het gebied van onderwijs, welzijn en andere sectoren samenkomen, is één van de ideeën achter het concept. Een belangrijk element is ook samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen en kinderopvang. Kinderen kunnen dan al van jongs af aan worden gevolgd. Als zich leerachterstanden voordoen, kan daar sneller iets tegen worden gedaan.

In Borsele hebben op dit vlak vanaf 2001 diverse proefprojecten gedraaid onder begeleiding van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ). Viel de begeleiding na de proefperiode weg, dan werd er geen vervolg aan gegeven, volgens de evaluatie. Instellingen hadden er geld en tijd voor. Buitenschoolse activiteiten in de scholen kwamen ook niet van de grond, omdat er geen of onvoldoende vrijwilligers waren.

Op verzoek van het Borselse college van B en W is onlangs een notitie verschenen met tal van voorstellen voor het verdiepen van de functies van brede scholen. Structureel overleg tussen alle deelnemers in brede scholen moet worden uitgebreid, met het RPZC als begeleider. Een ander idee is een gemeentelijke coördinator brede scholen aan te stellen die ervoor zorgt dat activiteiten worden opgezet en blijven bestaan. Voor elk dorp moet een huisvestingsplan komen, waarbij ook de positie van dorpshuizen en sportvoorzieningen wordt meegenomen. En onderzocht wordt welke rol brede scholen kunnen vervullen bij de opvang van kinderen tussen 's ochtends zeven uur en 's avonds zeven uur. De raad Borsele praat 9 april over deze voorlopige ideeën.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.