Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 28 januari 2009

Rijk blijft school Baarland bekostigen

Het ministerie van Onderwijs blijft openbare basisschool De Berenburcht in Baarland in elk geval nog een jaar langer bekostigen, over het schooljaar 2009-2010. Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft dit aan de gemeente Borsele laten weten.

De BerenburchtBorsele wordt door Dijksma tegemoet gekomen in afwachting van behandeling van een wetsvoorstel waarbij de bekostigingsnormen voor kleine scholen op het platteland worden verruimd. Pas in de tweede helft van dit jaar wordt dit wetsvoorstel waarschijnlijk behandeld door de Tweede Kamer. Dat zou voor Borsele te laat zijn.

Vandaar dat staatssecretaris Dijksma de hand over haar hart heeft gestreken, tot groot genoegen van Borsels onderwijswethouder Jan Zandee (SGP/ChristenUnie). Dijksma maakte haar beslissing bekend naar aanleiding van vragen die PvdA-Kamerleden stelden over de toekomst van de school in Baarland.

Voor Borsele is het besluit van Dijksma vooral een financiële meevaller. De school zou al wel in elk geval de komende twee schooljaren open blijven, was door wethouder Zandee toegezegd. Alleen dat zou - zonder geld van het rijk - Borsele op jaarbasis ongeveer 130.000 euro kosten.

De Berenburcht is in de gevarenzone gekomen, omdat de school op de officiële teldatum 1 oktober 2008 minder dan 23 leerlingen - het minimum - had. De school telde er nog maar twintig. Dat aantal zal de komende twee jaar op één van de officiële teldata (1 oktober 2009 of 1 oktober 2010) weer 23 moeten zijn, anders dreigt De Berenburcht alsnog de deuren te moeten sluiten.

Zie ook artikel: 'De Berenburcht moet open blijven'

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.