Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 17 december 2008

Woningen 'voorzichtig' afbreken

Woningstichting R&B Wonen ziet niets in renovatie van 144 bejaardenwoningen in Borsele die de corporatie 1 januari 2009 overneemt van zorginstelling Poelwijck-De Kraayert. R&B-directeur Peter Bevers liet daarover gisteren bij de officiële overdracht van de appartementen geen misverstand bestaan.

R & B wonenDe woningen die te vinden zijn in Borssele, 's-Gravenpolder, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Oudelande, Nieuwdorp en Lewedorp, zijn volgens Bevers vooral te klein. Een totale woonoppervlakte van vijfenvijftig vierkante meter is, zei de R&B-directeur, niet meer van deze tijd. De ouderenwoningen hebben bovendien maar één slaapkamer.

R&B Wonen wil de appartementen dus vervangen, maar op welke termijn is nog onbekend. "Uit gesprekken met de zittende bewoners hebben we begrepen dat zij er graag wonen", tekende Bevers aan. "De woningcomplexen in de verschillende dorpen vormen leefgemeenschappen op zichzelf. De huismeesters spelen daarin een belangrijke rol. Ze doen veel werk buitenom hun vaste uren. Dat moet ons voor de toekomst ook iets waard zijn."

Geleidelijk wil de woningcorporatie de woningen gaan 'uitfaseren' oftewel afbreken. R&B Wonen wil daarbij voorzichtig te werk gaan. Bevers: "We gaan eerst een goede marktverkenning doen in samenspraak met de gemeente Borsele." Hij sluit niet uit dat er nieuwe ouderenwoningen op de huidige locaties terugkomen of - als daar meer vraag naar is - starterswoningen.

In enkele complexen, in Borssele en Nieuwdorp, is sprake van vrij veel leegstand. Zorginstelling Poelwijck-De Kraayert is in afwachting van de voorgenomen verkoop van de woningen terughoudend geweest met toewijzing. Onder meer in Oudelande zijn ouderenwoningen aan jongeren toegewezen, omdat ouderen er minder interesse voor bleken te hebben.

R&B-directeur Bevers liet weten voorlopig een pas op de plaats te willen maken met de toewijzing aan jongeren. "Wij blijven ons richten op de hoofddoelgroep, 55-plussers. Blijkt de vraag bij die categorie beperkt te zijn, dan kunnen we altijd nog verder kijken."

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.