Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 27 november 2008

Schoolomvang inzet van discussie

Over de toekomst van kleine basisscholen op ZuidBeveland is een brede fundamentele discussie nodig. Om te beginnen in Borsele, waar twee scholen - in Baarland en Ellewoutdijk - in de gevarenzone zitten, maar ook in Reimerswaal.

De BerenburchtAnko van Hoepen, lid van het college van bestuur van de christelijke Alphagroep, bepleit zo'n debat. De aanleiding voor Van Hoepens pleidooi is de situatie waarin openbare basisschool De Berenburcht in Baarland is komen te verkeren. Op de officiële teldatum 1 oktober 2008 zat die school met twintig leerlingen onder de Borselse opheffingsnorm van 23. Sluiting dreigde met ingang van het nieuwe schooljaar. Het college van B en W van Borsele wil de school in principe echter met eigen middelen in elk geval nog drie jaar openhouden. Ligt het aantal leerlingen in 2011 nog niet op minimaal 23, dan zou alsnog sluiting volgen. De jaarkosten bedragen zeker 120.000 euro.

Punt is dat Borsele dit bedrag, volgens de financieringsregels voor onderwijs, ook zou moeten uitbetalen aan bijzondere scholen. Onder meer aan de Alpha-scholengroep. "Dat is geen recht", aldus Van Hoepen, "maar dat is een verplichting."

Het is nog niet duidelijk of de andere scholengroepen - naast de openbare, die onder de gemeente valt - het geld willen hebben. Van Hoepen vindt dat ook niet zo belangrijk. Het cruciale punt is, stelt hij, hoe met kleine basisscholen op Zuid-Beveland moet worden omgesprongen met het oog op de verwachte bevolkingsdaling.

Van Hoepen stelt van zijn eigen groep de school in Rilland als voorbeeld en de christelijke school in Nieuwdorp, waar ook nog een openbare school is. "De vraag is of het pedagogisch verantwoord is kleine scholen in stand te houden", geeft Van Hoepen een voorzet. "Is het goed dat een kind alleen in een groep zit of maar met één ander kind? Dat is een discussie waard." In Nieuwdorp zou Van Hoepen het bijvoorbeeld geen gek idee vinden tot één gecombineerde school te komen. Dat is eerder afgeketst.

De Borselse onderwijswethouder Jan Zandee (SGP/CU) steunt Van Hoepens pleidooi. "We moeten daar inderdaad eens goed over praten." Het CDA in Borsele steunt dit ook. Die partij is kritisch over de snelle procedure die is gevolgd rond de 'redding' van de school in Baarland en geeft aan pas te beslissen over een reddingsplan als alle consequenties duidelijk zijn.

Zie ook PZC-artikelen: De Berenburght mag hopen op langer bestaan en Borsele worstelt nog met school Baarland

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.