Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 22 oktober 2008

Borsele redt basisschool

Om de enige basisschool in Baarland te behouden heeft de gemeente Borsele een noodgreep moeten toepassen.
Borsele neemt de bekostiging van het schoolgebouw met ingang van het schooljaar 2009-2010 van de rijksoverheid over, omdat Den Haag er geen geld meer voor zou betalen vanaf 1 augustus 2009.

De BerenburchtVoor Borsele kwam dit als een onaangename verrassing. De gemeente ging er tot voor kort vanuit dat elke basisschool nog drie jaar door Den Haag wordt bekostigd als die te weinig leerlingen telt. Pas als er na drie jaar nog te weinig kinderen zijn, zou de school dicht moeten. De opheffingsnorm voor Borselse scholen ligt op 23 leerlingen. De basisschool in Baarland, De Berenburcht, telde er 1 oktober twintig, tegen 28 op 1 oktober 2007. Die scherpe daling was niet voorzien, al heeft dit jaar een grote groep 8 de school verlaten.

Dat De Berenburcht nog maar twintig kinderen had, leidde eerst niet tot onrust. Tot uit speurwerk in wetgeving bleek dat de drie jaren-regeling wel opgaat voor een basisschool die een nevenvestiging is, zoals die in Ellewoutsdijk, maar niet voor een zelfstandige school als die in Baarland.

Wethouder Jan Zandee (SGP/CU, onderwijs) heeft daarop overleg gevoerd met fractievoorzitters in de Borselse raad. Zij hebben met een dure oplossing ingestemd. De Berenburcht kon namelijk niet meer worden omgezet in een door Den Haag volledig te financieren nevenvestiging. De school was alleen te redden als dependance. Den Haag geeft dan slechts een leerlingvergoeding, andere kosten zijn voor de gemeente. Dat gaat op jaarbasis om ruim 100.000 euro.

Borsele behandelt De Berenburcht wel als nevenvestiging. De school moet over drie jaar op minimaal 23 leerlingen zitten. Zandee: "Lukt dat niet, dan zullen we ons beraden." In 2009-2010 is een lichte groei voorzien. Het leerlingaantal bij De Berenburcht is snel gezakt. In 2002 waren er nog 46 kinderen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.