Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele dinsdag 30 september 2008

Inwoners Borsele overwegend tevreden

Dat beeld komt naar voren uit een onderzoek dat de Universiteit van Amsterdam in 2006 uitvoerde in zeven Borselse dorpen. Vooral Nisse springt eruit. Niet minder dan 77 procent van de geënquêteerde bewoners geeft aan 'trots' te zijn op het dorp. Kwadendamme scoort ook hoog met 69 procent, terwijl Lewedorp (38 procent) en Ovezande (36 procent) onderaan bungelen.

In 1991-1992 is ook al eens zo'n onderzoek gedaan in Borsele. Opmerkelijk is dat inwoners van de onderzochte dorpen - Nisse, Kwadendamme, Nieuwdorp, Ovezande, 'sHeerenhoek, Oudelande en Lewedorp - nu tevredener zijn over hoe ze wonen en hun woonomgeving dan begin jaren negentig. 's-Heerenhoek scoort wat betreft tevredenheid het hoogst (91 procent), gevolgd door Nisse (90 procent) en opmerkelijk genoeg Ovezande (88 procent). Inwoners van Ovezande zijn dus wel tevreden over hun dorp, maar ze zijn er minder trots op. De laagste tevredenheidsscore komt uit Nieuwdorp, waar toch nog altijd drie van de vier mensen aangeven tevreden te zijn over hun woonplaats.

Bewoners van de Borselse dorpen ervaren wat betreft voorzieningen wel een achteruitgang. De gemeente mag zich er wellicht zorgen over maken dat dit vooral geldt voor de jongste bewoners (16 tot 30 jaar) en gezinnen met tieners. Zij zijn minder vaak tevreden over hun dorp en over bepaalde voorzieningen, zoals winkels, onderwijs-, sport- en sociaal-medische faciliteiten. Ook alleenstaanden zijn iets vaker ontevreden.

Het gekke is dat inwoners over het algemeen laten weten dat ze tevredener zijn, maar dat ze meer overlast ondervinden. In Kwadendamme wordt de minste overlast ervaren. 's-Heerenhoek en Nieuwdorp scoren wat dat betreft slechter. In Nieuwdorp komt geluidhinder het sterkst naar voren. Milieuoverlast zijn veel genoemd in - wederom - Nieuwdorp en 's-Heerenhoek. In 's-Heerenhoek speelt vandalisme en verkeersoverlast scoort in Ovezande redelijk hoog.

De onderzoeksresultaten van de Universiteit van Amsterdam zijn onlangs gepubliceerd in het boek De sociale draagkracht van dorpen in Borsele. Er komt nog een voor het grote publiek leesbare versie. De studie toont alvast aan dat de gemeente op de goede weg is met het actieve kleine kernenbeleid, vindt wethouder Marga Vermue (CDA, welzijn). Meer bewoners denken daar ook zo over. Twintig procent gaf in 1991-1992 aan dat het gemeentebestuur genoeg voor het dorp doet, in 2006 was dat ruim veertig procent. Dat valt op in deze tijd van een groeiend wantrouwen tegenover politici. Borsele is echt een oase.

Zie ook PZC-artikel: Nisse mist alleen nog een cafe en een busverbinding

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.