Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 9 april 2008

Pieter Vollaard vertrekt na dertig jaar met stille trom

Een speld kon je horen vallen, als Pieter Vollaard (57) in de Borselse gemeenteraad het woord nam.

Pieter Vollaard vertrekt uit de gemeentepolitiekHij sprak met gezag, kon een betoog mooi opbouwen en conclusies trekken waar je 'u' tegen zegt. Over verhoging van de winstuitkering van nutsbedrijf Delta aan de Zeeuwse gemeenten bijvoorbeeld. Hij noemde dat ronduit een 'verkapte belastingaanslag'. Zulke verhalen van een bijna ouderwets sociaal-democratisch gehalte zullen niet meer in het Borsels parlement te horen zijn. Het PvdA-raadslid uit Nisse verlaat na precies dertig jaar - waarvan twintig jaar als wethouder - de gemeentepolitiek, met stille trom.

Veel wil Vollaard er eigenlijk niet over kwijt. Hij geeft twee redenen voor zijn stap. Zijn werk als plaatsvervangend lector duurzaamheid aan de Hogeschool Zeeland in Vlissingen vergt meer tijd en energie. "Ik kan het niet langer combineren met mijn raadslidmaatschap." De tweede reden roept vragen op. "De verhoudingen in de Borselse raad zijn niet meer dusdanig dat ik mijn idealen kan waarmaken." Hij geeft geen toelichting. Heeft het te maken met het feit dat de collegepartijen CDA, SGP/ChristenUnie en VVD de oppositie van PvdA en de Lokale Partij Borsele nauwelijks ruimte gunnen? "Ik heb geen behoefte aan uitgebreide beschouwingen", reageert hij "Ik heb gewoon mijn werk gedaan."

Wethouder Marga Vermue (CDA) noemt het kleine kernenbeleid - 'dat heeft hij goed op de rol gezet' - en zijn financiële kunnen. Mede dankzij Vollaards spreekwoordelijke zuinigheid als wethouder kan Borsele zoveel investeren in scholen en andere voorzieningen. Dat hij dit zelf niet meer heeft mogen doen als wethouder, heeft te maken met 'een staatsgreep' in 1998. Onder zijn leiding zette de PvdA het CDA dat jaar buiten het college, vooral omdat de kandidaat-wethouder van het CDA niet beviel. Vollaard kreeg vier jaar later een koekje van eigen deeg. Het CDA hield de PvdA buiten het college en dat is (nog) niet goed gekomen, ook niet begin 2006 toen de PvdA fors won bij de raadsverkiezingen.

Vollaard was voor het eerst in jaren geen lijsttrekker, maar Dingeman Welleman. Hij wist de PvdA niet terug te krijgen in het college, ondanks de opmerking 'het tijdperk Vollaard is voorbij'. Vollaard was daar niet blij mee. Welleman nu: "Hij was kandidaat-wethouder voor de PvdA, maar niet de enige. Dat was nieuw en zoiets steekt natuurlijk." 'Jammer dat hij verloren gaat voor de politiek', aldus Welleman.
Vollaard blijft er laconiek onder. "Ik blijf wel praten en ik kan bij de Hogeschool heel mooie dingen doen."

Ingrid Brilleman (45) uit Lewedorp is opvolgster van Pieter Vollaard. Brilleman was al lid van de PvdA-steunfractie en is lid van de dorpsraad Lewedorp. Als het statutair kan, wil zij dorpsraadlid blijven.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.