Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 23 januari 2008

'Tweede kerncentrale nodig'

Aan het opwekken van duurzame stroom uit wind, kolen en biomassa zitten nog zoveel haken en ogen dat het kabinet serieus moet denken over de bouw van een tweede kerncentrale.

Tweede kerncentraleDat schrijft de Energieraad - een adviesorgaan van regering en parlement - in het rapport brandstofmix in beweging.
Dat is gisteren aangeboden aan minister Maria van der Hoeven (CDA, Economische Zaken). De minister komt in mei met een nota over energiebeleid. Dan moet duidelijk worden hoe Nederland de doelstellingen rond energiebesparing en duurzame energie denkt te halen.

De regering stelt dat kernenergie niet nodig is om de doelstellingen te behalen om het aantal broeikasgassen te verminderen. De Energieraad vindt echter dat de regering niet alleen moet kijken naar klimaatdoelstellingen, maar ook naar de betaalbaarheid en betrouwbaarheid van het energiebeleid. De Raad vindt dat de stroomvoorziening in Nederland voorlopig mager scoort op betrouwbaarheid, betaalbaarheid en milieu. Hij stelt vast dat Nederland naar verhouding veel gebruik maakt van kolen en gas om stroom op te wekken. In de periode tot 2020 is het niet mogelijk om grote veranderingen aan te brengen in deze 'brandstofmix'. De gasvoorraden in Nederland slinken en dat maakt dat Nederland slecht scoort in betrouwbaarheid. Een hoog aandeel van kolen en gas leidt tot uitstoot van het broeikasgas CO2 en betekent een slechte score als het gaat om milieu. Het geringe percentage kernenergie en waterkracht maakt dat Nederland slecht scoort in betaalbaarheid. De Energieraad denkt dat de 'veiligheidsaspecten van kernenergie beheersbaar' zijn.

Daarom adviseert de Energieraad dat 'voortvarend gewerkt moet worden aan de optie kernenergie om een volgend kabinet in staat te stellen op een verantwoorde wijze en tijdig de verschillende opties tegen elkaar af te wegen'. Bovendien zou kernenergie de meest betaalbare oplossing zijn om de concurrentiepositie van energieslurpende bedrijven te waarborgen.

Gezien de ernst van de klimaatverandering moet energiebesparing voorrang krijgen boven duurzame energie, aldus de Raad. Ook bij maximale inspanning neemt de vraag naar stroom jaarlijks met 1 procent toe, schat de Raad.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.