Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 18 oktober 2007

Berisping kerncentrale

De Kernfysische Dienst (KFD) heeft de kerncentrale Borssele vorig jaar flink op de vingers getikt. De nucleaire waakhond van het ministerie van Vrom maakte zich zorgen over de toename van het aantal storingen in de centrale in 2005, hoge werkdruk, afname van aandacht voor nucleaire veiligheid en de afstand tussen medewerkers en management.

Kerncentrale wordt berispt door KFDIn 2005 meldde EPZ, de exploitant van de kerncentrale, dertien incidenten op de internationale schaal van nucleaire gebeurtenissen. Vorig jaar waren het er zeventien. Dit jaar is tot dusver één storing gesignaleerd. Bij al deze gebeurtenissen is de veiligheid nooit in het geding geweest.

De gang van zaken in 2005 en in de eerste helft van 2006 was voor de KFD aanleiding te constateren dat bij EPZ 'een serieus probleem ontstaat ten aanzien van de nucleaire veiligheid'. De dienst eiste dan ook een plan van aanpak om tot verbeteringen te komen en vond dat EPZ 'meer organisatorische rust' moest scheppen.

De KFD maakte haar zorgen kenbaar in een brief aan EPZ in juni 2006. Uitgerekend diezelfde maand werd bekrachtigd dat de kerncentrale Borssele - mede vanwege haar prestaties op veiligheidsgebied - tot 2033 open kan blijven. Volgens de woordvoerster van EPZ was de kerncentrale-exploitant vorig jaar al volop bezig verbeteringen tot stand te brengen, zowel technisch als op het gebied van de organisatie. Dat alles heeft effect gehad. Het Internationaal Atoom Energie Agentschap oordeelde in 2005 en 2006 positief over de gang van zaken bij de kerncentrale.

Een woordvoerster van Vrom onderstreepte dat de KFD EPZ scherp wil houden. Uit het feit dat dit jaar één onschuldig incident is gemeld, leidt ze af dat dit is gelukt.

Zie ook de PZC-artikelen:
Openheid over Borssele is plicht
Veiligheid zit 'm ook in de sfeer op de werkvloer
Foutje met neutronenabsorberend boriumwater
Een behoorlijke prestatie van EPZ

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.