Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele maandag 8 oktober 2007

Beslissende slag voor Infatuate

"Het wordt een spannende dag." Voor Kees Traas, initiatiefnemer van het oorlogsmuseum Infatuate in Nieuwdorp, breekt begin volgende maand het uur van de waarheid aan.

Krijgt oorlogsmuseum Infatuate de ruimte?

Vrijdag 9 november nemen Provinciale Staten van Zeeland een beslissing over zijn verzoek bijna 170.000 euro extra beschikbaar te stellen om van zijn huidige expositieruimte een volwaardig oorlogsmuseum te kunnen maken. De provincie heeft al 100.000 euro toegezegd.

Indien de provinciebestuurders bereid zijn de gevraagde extra bijdrage te verlenen, heeft Traas de financiering van zijn plannen voor een belangrijk deel rond. Hij moet dan nog wel een aantal geldschieters vinden die de inrichting van het museum willen bekostigen. Traas twijfelt er echter niet aan, dat dit lukt. ,,Ik heb van een aantal bedrijven al toezeggingen binnen.''

De totale kosten bedragen rond de 800.000 euro; 600.000 euro voor de (ver)bouw en 200.000 euro voor de inrichting. De gemeente Borsele heeft voor de museumplannen ongeveer 130.000 euro over. Vanuit 'Brussel' komt een subsidie van 80.000 euro, via de inzet van vrijwilligers denkt Traas 120.000 euro te kunnen besparen en met de eerder toegezegde 100.000 euro van de provincie is op dit moment een bedrag van zo'n 440.000 euro beschikbaar voor de verbouwing. Als de provincie het resterende gat van bijna 170.000 euro opvult, kan Traas nog dit jaar beginnen met de verwezenlijking van zijn droom: een goed geoutilleerd oorlogsmuseum, dat zich vooral richt op de Slag om de Schelde (1944).

Op het provinciehuis bestaat sympathie voor de plannen. Begin dit jaar namen Provinciale Staten van Zeeland unaniem een motie over om meer bekendheid te geven aan de gebeurtenissen rond de Slag om de Schelde. Een volwaardig oorlogsmuseum in Nieuwdorp zou daarbij een belangrijke rol kunnen spelen.

Cultuurgedeputeerde H. van Waveren beschikt op dit moment over te weinig middelen om de museumplannen met een extra financiële bijdrage te ondersteunen. Maar indien Provinciale Staten nog ergens een potje weten te vinden waaruit kan worden geput, vindt Van Waveren dat prima.

Kees Traas (hij richtte in 2001 een stichting op om zijn plannen te kunnen verwezenlijken) beschikt over een enorme hoeveelheid materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. De collectie omvat 50.000 tot 70.000 stukken; jeeps, motoren, wapens, uniformen, foto's, documenten. De verzameling ligt momenteel op een zolder van een schuur achter zijn woning aan het Coudorp in Nieuwdorp.

Het geïmproviseerde museumpje krijgt nu, zegt Traas zelf, jaarlijks ongeveer 2500 bezoekers over de vloer. Dat moeten er zo'n 8000 worden. De exploitatie van het museum hoeft geen probleem te zijn, denkt Traas. De exploitatiekosten raamt hij op nog geen 17.000 euro per jaar. Die kosten kunnen zo laag blijven, omdat het museum een beroep kan doen op veel vrijwilligers.

Traas hoopt zijn vernieuwde Infatuate begin november 2009 te kunnen openen. ,,Dan is het 65 jaar geleden dat zuid- en midden-Zeeland werden bevrijd.''

Indien Provinciale Staten bereid zijn 170.000 euro te geven, kan nog voor het eind van dit jaar begonnen worden met de bouw van een nieuw oorlogsmuseum.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.