Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 19 september 2007

Landbouw vreest hogere geluidseisen

Borsele gaat een plan maken voor het omgaan met geluid in het buitengebied. De gemeente wil voorkomen dat het lawaaieriger wordt in de polder en geeft tegelijkertijd aan dat het platteland niet 'op slot wordt gegooid'. "Ik moet het nog zien", reageert M. van Sabben uit Driewegen die namens de landbouw over het project meedenkt in een gemeentelijke werkgroep.

ZLTO vreest strengere geluidsnormenVan Sabben zit vol twijfels, omdat hij zich niet kan voorstellen dat Borsele zoiets oppakt om meer toe te staan. "Ik ben bang dat er beperkingen komen. Je hebt dat altijd met zulke dingetjes." Hij zit er als landbouwer zelf bij namens landbouworganisatie ZLTO en kan dus de vinger aan de pols houden. De gemeente heeft hem ervan proberen te overtuigen dat het niet de bedoeling is strengere geluidsnormen op te leggen.

"Maar als je dan ziet wat er rond het Sloegebied is gebeurd", geeft Van Sabben aan. "De geluidsruimte voor de industrie en havenbedrijven in het Sloegebied is uitgebreid, wat tot gevolg heeft dat landbouwbedrijven in de directe omgeving, vooral veeteeltbedrijven, niet meer mogen uitbreiden. Dat is een slechte zaak."

De landbouwsector mag volgens Van Sabben in elk geval niet de dupe worden van andere geluidproducerende activiteiten. "Het kan toch niet zo zijn dat het laden van aardappelen en suikerbieten 's avonds en 's nachts wordt verboden, omdat bijvoorbeeld het autoverkeer door de Westerscheldetunnel toeneemt."

Volgens de Borselse wethouder J. Zandee (SGP-ChristenUnie, milieu) is de gemeente niet van plan de eisen op te schroeven. Het uitgangspunt is dat de geluidbelasting in het buitengebied wordt gehandhaafd op het huidige niveau. Wat volgens Zandee niet betekent dat er geen nieuwe ontwikkelingen meer mogelijk zijn.

Onderdeel van het geluidsproject is het in kaart brengen wat de toekomst aan activiteiten zal brengen. Het bedrijfsleven (landbouw en recreatie) en de Zeeuwse Milieufederatie denken daarover mee in een klankbordgroep. Zandee: "We willen dit beleid zeker niet van bovenaf opleggen."

Een groot deel van de gemeente Borsele, grofweg de Zak van ZuidBeveland, heeft de beschermde status van Nationaal Landschap. Rust en stilte zijn daar belangrijke kenmerken van. "Binnen dat gebied passen landbouwactiviteiten", onderkent C. Buijs die namens de Zeeuwse Milieufederatie (ZMF) bij het Borselse geluidsproject betrokken is. "Maar het zou hier en daar wat wel stiller kunnen." Uit een ZMF-onderzoek is een paar jaar geleden overigens gebleken dat mensen landbouw qua geluidsproductie nauwelijks als hinderlijk ervaren. Industrieel en verkeerslawaai scoren veel hoger. Zomer 2008 moet het geluidsplan van Borsele gereed zijn.

De gemeente Borsele werkt aan een beleidsplan voor geluid in het buitengebied om rust en stilte te waarborgen en de landbouw kansen te bieden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.