Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 19 september 2007

Verbreding Sloeweg kan toch doorgaan

De besluitvorming over de verdubbeling van de Sloeweg tussen rijksweg A58 en de Westerscheldetunnel kan doorgaan. Het Goese college van B en W is alsnog bereid de milieustudie naar de verdubbeling van de Sloeweg te aanvaarden, is gebleken na 'een goed gesprek' tussen vertegenwoordigers van Goes, Borsele en de provincie.

Verbreding Sloeweg geen belemmering meer voor GoesB en W van Goes besloten 11 september onverwacht de verdubbeling van de Sloeweg te blokkeren. Zij weigerden de pas afgeronde milieustudie over de weg te accepteren, omdat daarin geen rekening was gehouden met een grote wens van Goes: een tweede aansluiting van Goes op rijksweg A58 bij het ziekenhuis. De gemeente Borsele en de provincie reageerden boos. De milieustudie naar de Sloeweg heeft niks van doen met de aansluiting bij Goes, stelden zij, en Goes dreigde op deze manier de verdubbeling van de Sloeweg - inclusief een aansluiting van Heinkenszand op de A58 - onnodig op te houden.

17 September was er in Middelburg al overleg over de gevoelige kwestie. Borsele en Goes stuurden elk twee wethouders. Namens de provincie schoven commissaris van de koningin K. Peijs en gedeputeerde T. Poppelaars aan tafel. Een resultaat was snel geboekt. Het college van B en W van Goes gaat de gemeenteraad alsnog voorstellen de milieustudie naar de verdubbeling Sloeweg te aanvaarden. Borsele en de provincie schaarden zich onverkort achter de aanleg van een extra aansluiting van Goes op de A58. Om de bereikbaarheid van het ziekenhuis te verbeteren én verkeersoverlast in Goes goed te kunnen bestrijden.

Borsels wethouder M. Vermue-Vermue keerde tevreden huiswaarts. "Zowel Borsele als Goes dreigde te verliezen. Dat gevaar is geweken." "De kou is uit de lucht", reageerde haar Goese tegenspeler M. Dieleman. Hij had zeker geen spijt van de blokkade-actie. "Af en toe moet je zoiets doen. Het kan helpen." Momenteel is een onderzoek gaande naar de verkeersstromen in en rond Goes, Kapelle en Borsele, waarin onder meer wordt gekeken naar de noodzaak van een tweede aansluiting bij Goes. Rijkswaterstaat heeft daarin als wegbeheerder van de A58 een grote stem. Dieleman: "Dat de provincie ons nu zo duidelijk steunt, is in die discussie heel belangrijk."

Goes trekt de blokkade tegen verdubbeling Sloeweg in, in ruil voor steun provincie en Borsele voor tweede aansluiting A58 bij Goes.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.