Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 13 september 2007

Veel rookmelders over de toonbank in Borsele

Ruim 700 inwoners in Borsele hebben al een set rookmelders besteld. De Borselse brandweer zette in juni een rookmelderactie op, om meer huishoudens van dergelijke apparatuur te voorzien.

RookmelderactieWant, zegt de brandweer, rookmelders redden levens. Ze waarschuwen vroegtijdig, terwijl de brandweer pas als er brand is in actie kan komen. De actie is wegens succes verlengd en duurt nog tot 18 september.

De rookmelderactie in Borsele bestaat uit de volgende aanbieding voor de inwoners: twee rookmelders voor 10 euro inclusief montage door een gespecialiseerd bedrijf. Vrijblijvend kan bij dit bedrijf een onderhoudscontract worden afgesloten.
Inwoners die mee willen doen aan de actie hoeven alleen hun naam en adres op te geven via internet (www.borsele.nl) of telefonisch via het brandweerbureau (0113) 238510. Zij kunnen zich uiterlijk voor 18 september aanstaande opgeven voor de actie.

Waarom rookmelders?
De meeste branden ontstaan terwijl mensen slapen. Bij brand is niet alleen het vuur gevaarlijk, maar ook de rook. Rook bevat namelijk koolmonoxide dat werkt als een slaapgas en dat niet geroken kan worden. Brandweermensen vinden vaak slachtoffers die vredig slapend zijn overleden. Daarom is het belangrijk dat rookmelders tijdig waarschuwen.

Recent onderzoek toont aan dat de overlijdenskans bij brand 100% hoger is in huizen zonder rookmelders dan met rookmelders. Daarbij komt dat iets minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens nog steeds geen rookmelders heeft. En als ze er wel hangen, is het maar de vraag of ze het doen.
Uit Engels onderzoek blijkt dat rookmelders in huis hebben op zich geen garantie voor veiligheid is. Ze moeten het ook nog doen en op een goede plek gemonteerd zijn. Bij 39% van de branden in huizen waar rookmelders hingen, gaf de rookmelder geen alarm. Wat was het probleem? In de helft van de gevallen ontbrak er een batterij of was deze leeg. Nog eens een kwart werd veroorzaakt door het feit dat de rookmelders niet op de juiste plek hingen.

Niet in nieuwbouw
Sinds 2003 worden rookmelders in nieuwbouw verplicht aangesloten op het lichtnet met noodstroomvoorziening (batterij). Deze nieuwbouwwoningen komen derhalve niet in aanmerking voor deze actie. Woningstichting R&B Wonen voert voor haar huurders momenteel een soortgelijke actie uit. Huurders van R&B Wonen kunnen daarom niet aan deze gemeentelijke actie meedoen.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.