Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele woensdag 29 augustus 2007

Applaus voor plan afsluiting weg KCB

Inwoners van Borssele kunnen zich vinden in het plan om de weg langs de kerncentrale Borssele (KCB) af te sluiten en gelijktijdig een tweede volwaardige ontsluiting voor het dorp te maken via de Kaaiweg naar industriegebied Vlissingen-Oost.

EPZDe wens om de weg langs de kerncentrale af te sluiten vloeit voort uit een veiligheidsonderzoek, uitgevoerd op initiatief van het ministerie van Vrom. De bewaking van het kerncentralegebied wordt dan overzichtelijker. EPZ, eigenaar van het energiepark bij Borssele, heeft vervolgens verkeerskundig bureau Ligtervoet en partners gevraagd de gevolgen voor het verkeer in de omgeving in kaart te brengen. Met als resultaat dat bij afsluiting van de weg langs de kerncentrale het dorp Borssele een tweede goede ontsluiting kan krijgen.

Borssele heeft momenteel slechts één echte 'uitweg', de Monsterweg richting 's-Heerenhoek. Polderwegen van Borssele naar VlissingenOost zijn smal en tijdens spitsuren mogen er geen auto's rijden, wat wel gebeurt. Door één van de polderwegen, de Kaaiweg vanaf de Monsterweg tot Vlissingen-Oost, op te waarderen, is het mogelijk twee vliegen in één klap te slaan: EPZ kan de weg voor de kerncentrale sluiten en Borssele krijgt een tweede ontsluiting. Kosten: één é anderhalf miljoen euro. EPZ wil dat niet alleen bekostigen en kijkt onder meer naar de gemeente Borsele. Gisteravond tijdens de presentatie van het plan in Borssele hielden betrokkenen hun kruit droog. Een EPZ-woordvoerder voorzag uitvoering eind 2009, begin 2010. Tot slot van de presentatie klonk applaus in het dorpshuis.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.