Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 16 augustus 2007

Borsele kijkt achter de geraniums

Borsele gaat de eenzaamheid te lijf. Binnenkort wordt in de gemeente begonnen met een project, dat de naam Kijken achter de geraniums heeft meegekregen.

Daaraan werken diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties en instellingen mee. Doel van het project is om de problematiek van de vereenzaming in kaart te brengen, om vervolgens mensen die thuis dreigen te verkommeren de weg te wijzen naar een actief sociaal leven. Het project richt zich niet alleen op ouderen, maar op alle leeftijdsgroepen.

In Zeeuws-Vlaanderen werden enige tijd geleden vergelijkbare initiatieven genomen. Borsele is volgens wethouder M. Vermue-Vermue (CDA, welzijn) de eerste Zeeuwse gemeente boven de Westerschelde die vereenzaming op deze manier probeert te bestrijden.

Vermue zegt geen idee te hebben van de omvang van het probleem binnen haar gemeente. ,,Het is een lastig item - hóe krijg je er grip op, cijfers zijn er niet." Vermue is er zeker van, dat binnen de Borselse gemeentegrenzen sprake is van vereenzaming. ,,Allerlei organisaties, bijvoorbeeld de thuiszorg, krijgen voortdurend signalen dat mensen eenzaam zijn. Maar met die signalen gebeurt tot dusver te weinig.''

Op het gemeentehuis van Borsele wordt al geruime tijd met de gedachte gespeeld om te proberen het probleem aan te pakken. In de nota gezondheidsbeleid Borsele Beter werd er jaren geleden al voor gepleit om inwoners die een geïsoleerd bestaan leiden de helpende hand te bieden. Daarmee wordt nu ernst gemaakt. De gemeente heeft daartoe contact gezocht met thuiszorgorganisaties, het algemeen maatschappelijk werk, de GGD Zeeland, ouderen- en vrijwilligersorganisaties en de kerken. ,,En die reageerden allemaal met groot enthousiasme'', aldus wethouder Vermue.

Borsele hoopt onder meer via deze organisaties mensen op te sporen die onder eenzaamheid gebukt gaan, om eventueel actie te kunnen ondernemen. Daarbij wordt onder meer gedacht aan gerichte groepsbezigheden of individuele activiteiten.

Het project loopt in eerste instantie tot eind volgend jaar. Dat wil echter niet zeggen, dat daarna geen aandacht meer aan het probleem wordt geschonken, verzekert Vermue. De kosten van Kijken achter de geraniums worden op 10.000 tot 15.000 euro geraamd.

De gemeente Borsele wil met het project 'Kijken achter de geraniums' de helpende hand bieden aan inwoners die een geïsoleerd bestaan leiden.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.