Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 12 juli 2007

Verbreding Sloeweg voorzien in 2013

De verdubbeling van de Sloeweg, de weg tussen rijksweg A58 bij Heinkenszand en de Westerscheldetunnel, is naar verwachting in 2013 gereed. De gemeente Borsele meldt dit in de programmarekening 2006. Of 2013 echt wordt gehaald, is afhankelijk van de snelheid waarmee procedures kunnen worden afgerond en of de financiering overeind blijft. De financiering is gekoppeld aan de verdieping van de Westerschelde en het ingewikkelde proces van natuurcompensatie.

Alleen bij het tolplein en de toeritten is de weg brederIn het verleden zijn wel eens eerdere jaartallen genoemd waarin de Sloeweg zou zijn verbreed van twee- naar vier rijstroken. J. Bakx, provinciaal projectleider, heeft het zelfs over 2007. "We hebben dat jaartal ooit wel eens aangegeven richting Borsele." Het jaartal 2010 is vaker genoemd, onder anderen door provinciaal bestuurder A. Poppelaars (CDA, verkeer). "Als de procedures, de grondverwerving en de aanbesteding snel verlopen, kan het altijd nog eerder worden dan 2013", reageert Bakx. "Al leert de ervaring dat dit zelden voorkomt."

Eén mijlpaal wordt dit jaar in elk geval bereikt. De provincie komt in november met een milieu-effectrapport (mer) waarin de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden voor verdubbeling van de Sloeweg staan beschreven. Een aansluiting van Heinkenszand op rijksweg A58 bij het viaduct in de Drieweg of bij het viaduct richting 's-Heer Arendskerke bij de Lamoenweg/het Martinweegje is in het milieu-effectrapport opgenomen. Dat geldt ook voor een nieuwe aansluiting bij 's-Heerenhoek op de Sloeweg.

De financiering van de verdubbeling van de Sloeweg (en de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen) is geregeld in de overeenkomst tussen de provincie en de rijksoverheid over de verdieping van de Westerschelde. Tachtig miljoen euro komt van Nederland, twintig miljoen euro van Vlaanderen, als tenminste de Hertogin Hedwigepolder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen wordt verworven voor natuurcompensatie. Het laatste ligt niet zo gemakkelijk. Provinciaal projectleider Bakx laat zich daardoor niet op stang jagen. "We hebben nog even de tijd."

De provincie verwacht in november met milieu-effectrapport te komen met voor- en nadelen van verschillende varianten voor de verdubbeling van de Sloeweg.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.