Nieuwsarchief Digitale Gemeente Borsele donderdag 28 juni 2007

Aanrijtijd bij tunnelbrand langer

Bij een incident in de Westerscheldetunnel gaat de maximale aanrijtijd voor de Borselse brandweer omhoog van tien naar twintig minuten.

Langere aanrijtijd bij tunnelbrandHet Borsels college van B en W wil de norm aanpassen, omdat de huidige aanrijtijd van maximaal tien minuten tot de tunnelingang niet haalbaar is onder de huidige omstandigheden. De nieuwe maximale aanrijtijd van twintig minuten moet overigens gaan gelden tot de plek van het incident.

Bij de beslissing die nog aan de gemeenteraad moet worden voorgelegd, zijn B en W van Borsele niet over één nacht ijs gegaan. De landelijke Inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft op verzoek van Borsele de brandweerzorg voor de Westerscheldetunnel onderzocht. De inspectie komt meestal in actie na een ernstig incident. "Wij hebben doelbewust gekozen voor een controle vóóraf", aldus burgemeester J. Gelok.

De inspectie komt tot de - ook voor Gelok - opmerkelijke conclusie dat er geen wettelijke normen bestaan voor opkomsttijden van de brandweer bij brand in een tunnel. De inspectie noemt vervolgens de Borselse norm van tien minuten 'geen bijzondere eis'. En dan komt het: 'De praktijk leert dat de aanrijtijd (van maximaal tien minuten) niet of nauwelijks haalbaar is'. In 83 procent van de gevallen wordt die overschreden met twee tot acht minuten.

Op grond van deze praktijkervaringen heeft de inspectie aan Borsele geadviseerd een 'realistische aanrijtijd' vast te stellen. Om financiële en juridische redenen. Borsele zou aansprakelijk gesteld kunnen worden, als de eigen norm niet wordt gehaald. "Het getuigt van realiteitszin naar twintig minuten te gaan", volgens burgemeester Gelok. "In de praktijk verandert er niets. Onze mensen blijven zo snel mogelijk uitrukken."

De brandweerzorg voor de tunnel was al voor de opening in 2003 onderwerp van discussie. Tot een professionele tunnelbrandweer kwam het niet. Terneuzen doet de oostbuis, Borsele de westbuis. De korpsen werken vooral met vrijwilligers en een klein aantal beroepskrachten. Gelok heeft de laatste jaren vaak aan de bel getrokken om extra geld te krijgen voor verbetering van de brandweerzorg in de tunnel. Naar zijn idee zouden niet alleen Borsele en Terneuzen daarvoor moeten opdraaien. Extra geld is tot nu toe uitgebleven. Met de verruiming van de maximale aanrijtijd legt Borsele volgens Gelok niet het hoofd in de schoot.

De maximale aanrijtijd van tien minuten wordt in de meeste gevallen al niet gehaald. Volgens Borsele is het dan beter een realistische norm te gebruiken.

Disclaimer: de verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze pagina ligt geheel bij de webmaster van DGB, CeeBee IT (eindredactie:C. van der Bliek).
Bronnen: pzc, gemeente Borsele, Omroep Zeeland, internet e.a.